Start » Ogłoszenia i intencje » Ogłoszenia » Ogłoszenia 17 stycznia

Ogłoszenia 17 stycznia

DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

17 stycznia 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. W poniedziałek rozpoczął się okres zwykły w liturgii Kościoła. Chrystus wzywa nas, abyśmy przez realizację powołania, wypełnianie codziennych obowiązków dawali o Nim świadectwo, żeby inni także mogli Go odnaleźć. Przeżywamy dziś Dzień Judaizmu, dlatego modlimy się szczególnie za jego wyznawców. Jan Paweł powiedział do Żydów w rzymskiej synagodze: „Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i w pewien sposób, można by powiedzieć, naszymi starszymi braćmi”. Pamiętajmy, że w narodzie żydowskim narodził się nasz Mesjasz Pan.

 

  1. Jutro rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. Pan Jezus dał nam przykład modlitwy, abyśmy byli jedno. Niech ten czas będzie dla nas okazją do modlitwy i refleksji nad tym, czy wykorzystujemy wszystkie dary i umiejętności, żebyśmy byli znakiem jedności w dzisiejszym świecie.

 

  1. W czwartek 21 stycznia będziemy obchodzili Dzień Babci, a następnego dnia Dzień Dziadka. Pamiętajmy o babciach i dziadkach. Oni zawsze okazują nam miłość. Niech nasza pamięć, dobre słowa, modlitwa, przyjęta w ich intencji Komunia Święta będą wyrazem naszej szczególnej miłości.

 

  1. W tym tygodniu patronują nam:
  • we wtorek 19 stycznia – św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup, założyciel Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, wzór gorliwości apostolskiej i modlitwy;
  • w środę 21 stycznia – św. Agnieszka († 305), dziewica i męczennica, poniosła śmierć męczeńską podczas prześladowań chrześcijan za czasów cesarza Dioklecjana.