Start » Ogłoszenia i intencje » Ogłoszenia » Ogłoszenia 15 sierpnia

Ogłoszenia 15 sierpnia

DWUDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

15 sierpnia 2021 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Dzisiaj nasze myśli i modlitwy kierujemy do Matki Bożej. Od najwcześniejszych wieków Kościół wierzył w Wniebowzięcie i królowanie Maryi. Wiele narodów i państw obrało Maryję za swoją Królową. Także i nasz naród, odczytując znaki czasu, powierzył Jej swoje losy. Tak uczynił król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej, dziękując za ocalenie podczas najazdu szwedzkiego. Uroczyście uznał ten fakt papież Pius XII w 1954 r. Pamiętajmy, że Maryja jest Królową wszystkich, gdyż wydała na świat Syna – Króla i Pana wszystkiego.

 

  1. Godne i częste przyjmowanie Komunii Świętej domaga się od nas czynnej miłości do Pana Boga i bliźniego. Trwa jeszcze sierpień – miesiąc modlitwy o trzeźwość naszego narodu. Jednym z przejawów miłości bliźniego może być więc zobowiązanie do abstynencji od alkoholu w celu ratowania innych osób uzależnionych, a także pomoc w podjęciu przez takie osoby decyzji o leczeniu odwykowym. Podejmujmy w tej kwestii osobistą modlitwę i konkretne działania. W każdym czasie i na każdym miejscu miejmy siłę i odwagę przeciwstawić się grzechowi pijaństwa. Maryi – Królowej złóżmy wotum czasowej lub całkowitej abstynencji.

 

  1. Wszystkim życzymy dobrego odpoczynku i wspaniałej pogody na czas wakacji.