Start » Ogłoszenia i intencje » Intencje » Intencje 8-14 sierpnia

Intencje 8-14 sierpnia

 

NIEDZIELA, 8 sierpnia

  7.00 1) + Andrzej i Irena Sokołowscy

2) + Elżbieta Mosakowska – 8 greg.

  8.30 + Władysław Rycerz, r-ce Władysława i Aleksander Jezierscy, Bożenka Rycerz, Leokadia i Karol Domrzał, Łukasz Ługowski
10.00 Za Parafian
11.30 + Marek Radziwonka (1 r. śm.)
16.00 + Zygmunt i Cecylia Anuszewscy – od ucz. pog. – nast. 12 października br.
o godz. 6.30
18.00 + Zdzisław Mochocki

 

PONIEDZIAŁEK, 9 sierpnia (Św. Teresy Benedykty od Krzyża)

  6.30 + Henryk Chrzustek
  7.00 + Jadwiga i Stefan Pniewscy
  8.30 + Elżbieta Mosakowska – 9 greg.
18.00 O zdrowie i Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Zofii i Tadeusza Pawłowskich

 

WTOREK, 10 sierpnia (Św. Wawrzyńca)

  6.30 + Wojciech Kisielewski – od ucz. pog. – nast. 12 października br. o godz. 7.00
  7.00 + Wanda Niekraś – od ucz. pog. – nast. 13 października br. o godz. 6.30
  8.30 + Elżbieta Mosakowska – 10 greg.
18.00 + Zdzisław Łuczak (1 r. śm.) oraz Mieczysław, Kazimierz, Marcin, Gertruda i Franciszek Łuczak

 

ŚRODA, 11 sierpnia (Św. Klary)

  6.30 + Stanisław Trzciński – od ucz. pog. – nast. 13 października br. o godz. 7.00
  7.00 + Helena Żochowska – od ucz. pog. – nast. 13 października br. o godz. 8.30
  8.30 + Elżbieta Mosakowska – 11 greg.
18.00 + Piotr Miazek (48 r. śm.) i żona Helena Miazek oraz córka Alina Ziarkiewicz

 

CZWARTEK, 12 sierpnia

  6.30 + Krystyna Grotowska – od ucz. pog.
  7.00 + Eugeniusz i Stanisława Stryjewscy oraz bracia: Józef, Kazimierz, Eugeniusz i Jan Stryjewscy
  8.30 + Elżbieta Mosakowska – 12 greg.
18.00 O Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia z okazji 49 r. ślubu dla Henryki i Andrzeja Hetmańskich oraz ich dzieci i wnuków

 

PIĄTEK, 13 sierpnia

  6.30 + Regina Wernik – od ucz. pog.
  7.00 + Jadwiga i Jerzy Wolińscy – od ucz. pog. – nast. 14 października br. o godz. 6.30
  8.30 + Elżbieta Mosakowska – 13 greg.
16.00 Ślub
18.00 + Dariusz Kosakowski (1 r. śm.) – od ucz. pog. – nast. 26 grudnia br. o godz. 8.30

 

SOBOTA, 14 sierpnia (Św. Maksymiliana M. Kolbe)

  6.30 + Elżbieta Mosakowska – 14 greg.
  7.00 + Stanisława Tomaszewska – od ucz. pog. – nast. 14 października br. o godz. 7.00
  8.30 O Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia z okazji 40 r. ślubu dla Alicji i Zdzisława Jędrzejewskich
18.00 + Edward Stalmach, r-ce Stalmach i r-ce Kierszniewscy