Start » Ogłoszenia i intencje » Intencje » Intencje 25 kwietnia – 1 maja

Intencje 25 kwietnia – 1 maja

NIEDZIELA 25 kwietnia

  7.00 + Wiesława Guzik – int. od siostry Zofii z rodziną.
  8.30 + Jan Białorudzki.
10.00 Za parafian.
11.30 + Marian i Stefan Bejnarowicz, Marianna i Stanisław Tomaszewscy, Halina i Stanisław Kociszewscy.
16.00 + Jacek Kosior.
18.00 + Irena i Stanisław Góreccy oraz Ewa Górecka.

 

PONIEDZIAŁEK 26 kwietnia

  6.30 + Krystyna Grotowska – od ucz. pog. – następna 12 sierpnia godz. 6.30.
  7.00 + Tadeusz Balcerzak – 1 r. śm.
  8.30 + Andrzej Perdian – 12 r. śm. oraz Władysława i Marianna Perdion.
18.00 + Leokadia Kęsicka i Karolina Przybyłowska – int. od wspólnoty Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

 

WTOREK 27 kwietnia

  6.30 + Regina Wernik – od ucz. pog. – następna 13 sierpnia godz. 6.30
  7.00 + Franciszek Szcząchor – int. od rodziny Bereta.
  8.30 + Eugeniusz Rudziński – 38 r. śm.
18.00 O błog. Boże, opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski i zdrowie dla Laury z okazji urodzin.

 

ŚRODA 28 kwietnia

  6.30 1. + Jadwiga i Jerzy Wolińscy – od ucz. pog. – następna 13 sierpnia godz. 7.00.

2. + Leokadia Kęsicka i Karolina Przybyłowska – int. od Kół Różańcowych.

  7.00 + Jan Śmietanka – od ucz. pog. – następna 16 sierpnia godz. 6.30.
  8.30 + Ferdynand i Mariusz Napiórkowscy, Czesława, Stefan i Teodora Cesarczyk oraz Maria Kuskowska.
18.00 + Aleksander Roman – 56 r. śm., Aniela Roman oraz Stanisław i Janina Roman.

 

CZWARTEK 29 kwietnia

  6.30 + Zbigniew Osiecki – od ucz. pog. – następna 17 sierpnia godz. 7.00.
  7.00 + Stanisław-Leszek Żbikowski – od ucz. pog. – następna 18 sierpnia godz. 6.30.
  8.30 1. + Jadwiga Putrzyńska – od ucz. pog. – następna 18 sierpnia godz. 7.00.

2. + Władysław Putrzyński – 1 r. śm. i Tadeusz Putrzyński.

18.00 + Adam i Krzysztof Milewscy.

 

PIĄTEK 30 kwietnia

  6.30 + Dariusz Kosakowski – od ucz. pog. – następna 19 sierpnia godz. 6.30.
  7.00 1. + Tadeusz Cichocki – 1 r. śm.

2. + Grzegorz Formański – 3 r. śm.

  8.30 + Tomasz Kamiński – 6 r. śm. i jego córka Magdalena Kamińska.
18.00 W int. małżonków Marianny i Ryszarda Wesołowskich o błog. Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie oraz w int. ich dzieci i wnuków.

 

SOBOTA 1 maja

  6.30 + rodzina Mosakowskich, Kołakowskich i Rzeczkowskich.
  7.00 + Wiesława Guzik – int. od siostry Anny z rodziną.
  8.30 + Henryk Bartwicki – 3 r. śm.
18.00 + Tadeusz Rostkowski – 2 r. śm.