Start » Ogłoszenia i intencje » Intencje » Intencje 18-24 kwietnia

Intencje 18-24 kwietnia

NIEDZIELA 18 kwietnia

  7.00 Za parafian.
  8.30 + Irena Gołębiowska.
10.00 1. + Andrzej Budzich  – 21 r. śm. i Zbigniew Regulski.

2. Za zabitych i pomordowanych oraz zaginionych żołnierzy 11 Pułku Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego.

11.30 + Marianna i Marian Olewnik.
16.00 + Jadwiga, Józef i Tadeusz Kuczyńscy.
18.00 + rodzice Jadwiga i Wincenty Brodowscy.

 

PONIEDZIAŁEK  19 kwietnia

  6.30 + Henryk Cejmerowski – od ucz. pog. – następna 3 sierpnia godz. 6.30.
  7.00 + Aniela i Józef Szefel.
  8.30 O łaskę nawrócenia, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Marcina, Aleksandry, Magdaleny i Tomasza oraz o sakrament chrztu i bierzmowania dla Ignasia.
18.00 + Tomasz Kowalewski – 23 r. śm.

 

WTOREK 20 kwietnia

  6.30 + Daniel Witkowski – od ucz. pog. – następna 4 sierpnia godz. 7.00.
  7.00 + Lidia Kopczyńska – od ucz. pog. – następna 6 sierpnia godz. 6.30.
  8.30 + Wojciech Kisielewski – od ucz. pog. – następna 10 sierpnia godz. 6.30.
18.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Małgorzaty i Janusza Łyszkowskich.

 

ŚRODA 21 kwietnia

  6.30 + Janina Stępkowska – od ucz. pog.
  7.00 + Wanda Niekraś – od ucz. pog. – następna 10 sierpnia godz. 7.00.
 8.30 + Stanisław Trzciński – od ucz. pog. – następna 11 sierpnia godz. 6.30.
18.00 O błogosławieństwo Boże, światło i dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i Boże prowadzenie dla Odnowy w Duchu Św. i księdza opiekuna Stanisława.

 

CZWARTEK 22 kwietnia

 6.30 + Siostra Ładysława Młynarska.
 7.00 + Jerzy Niszczota – od ucz. pog.
8.30 + Janina i Henryk Maciejewscy i ich rodzice.
18.00 + Henryk Malanowski – 10 r. śm.

 

PIĄTEK 23 kwietnia

  6.30 + Helena Żochowska – od ucz. pog. – następna 11 sierpnia godz. 7.00.
  7.00 + Zofia i Czesław Parypińscy.
  8.30 + Henryk Pająk /z okazji imienin/.
 18.00 + Jerzy Liszkiewicz /z okazji imienin/.

 

SOBOTA  24 kwietnia

  6.30 + Marek Radziwonka /z okazji urodzin i imienin/.
7.00 + Jerzy Michalski – 1 r. śm.
 8.30 + Henryk Talarek – 1 r. śm.
18.00 + Magdalena Kamińska – 24 r. śm. i jej ojciec Tomasz Kamiński.