Start » Ogłoszenia i intencje » Intencje » Intencje 16-22 maja

Intencje 16-22 maja

NIEDZIELA 16 maja

  7.00 1. + Zofia Kosik – 7 r. śm.

2. + Marek Radziwonka /7 greg./.

  8.30 + Jan i Pelagia Bartołd oraz Andrzej i Dariusz Purzyccy.
10.00 + Maria Kowalska – 25 r. śm.
11.30 + Elżbieta Miączyńska int. od syna Adama z Anitą.
13.00 Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.
16.00 + Stefa, Halina, Stanisław i Władysława Jezierscy.
18.00 + r-ce Helena Zakrzewska – 6 r. śm. i Eugeniusz Zakrzewski – 20 r. śm.

 

PONIEDZIAŁEK 17 maja

  6.30 + Janusz Śmigielski – od ucz. pog. – następna 25 sierpnia godz. 6.30.
  7.00 1. + Wojciech Pniewski /z okazji imienin/.

2. + Lidia Kopczyńska i jej rodzice: Aniela i Tadeusz oraz Zofia Sokulska.

  8.30 + Marek Radziwonka /8 greg./
17.00 + Ryszard Kutnik.
18.00 + Grzegorz Krętkowski.

 

WTOREK 18 maja

  6.30 + Ireneusz Krętkowski – od ucz. pog.
  7.00 + Stanisława i Stefan Wiklak oraz rodzina Kuletów.
  8.30 + Marek Radziwonka /9 greg./
17.00 + Ryszard Kutnik.
18.00 + Barbara Garnowska – 4 r. śm.

 

ŚRODA 19 maja

  6.30 + Henryk Kiliańczyk – od ucz. pog. – następna 20 czerwca godz. 11.30.
  7.00 + Marek Radziwonka /10 greg./
  8.30 + Tadeusz Krajewski – 8 r. śm. oraz dziadkowie Ludwika i Jan Zapiur.
17.00 + Ryszard Kutnik.
18.00 O błogosławieństwo Boże, światło i dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i Boże prowadzenie dla Odnowy w Duchu Św. i księdza opiekuna Stanisława.

 

CZWARTEK 20 maja

  6.30 + Jerzy Mąka – od ucz. pog. – następna 26 sierpnia godz. 7.00.
  7.00 + Franciszek Szcząchor – od rodziny Marii i Bogusława Szcząchor z Łapczycy.
  8.30 + Marek Radziwonka /11 greg./
17.00 + Ryszard Kutnik.
18.00 + Tadeusz Kiliański w kolejną śmierci, rodziny Kiliańskich, Zduńczyków i Topólskich.

 

PIĄTEK 21 maja

  6.30 + + Helena Włodarska i rodzice Janina i Zygmunt Konarzewscy.
  7.00 + Danuta Moszczyńska – 1 r. śm.
  8.30 + Marek Radziwonka /12 greg./
17.00 + Ryszard Kutnik.
18.00 + Halina, Jan i Stanisław Rutkowscy.

 

SOBOTA 22 maja

  6.30 + Danuta Rojewska – od ucz. pog. – następna 27 sierpnia godz. 6.30
  7.00 + Wiesława-Stanisława Kiełb i Józef Kiełb.
  8.30 + Marek Radziwonka /13 greg./
17.00 Ślub.
18.00 + rodzice Bronisława i Józef Marudzińscy Regina i Andrzej Wyszkowscy oraz Jadwiga i Tadeusz Rząsinscy.
20.00 Czuwanie i Msza św. przed Zesłaniem Ducha Świętego.