Start » Ogłoszenia i intencje » Intencje » Intencje 13-19 czerwca

Intencje 13-19 czerwca

NIEDZIELA 13 czerwca

  7.00 1. + Irena Gołębiowska.

2. + Maria Piątkowska – od ucz. pog. – następna 11 września godz. 7.00.

  8.30 + Halina Kierzkowska – 12 r. śm. oraz jej rodzice.
10.00 Za parafian /chrzty/.
11.30 1.+ rodzice Regina i Roman Mantaj oraz Kazimierz i Artur Mantaj.

2. + Emilia Cichowska.

16.00 1. + Halina i Leon Konarscy, Jerzy Kerber oraz Julianna i Czesław Krupińscy.

2. O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie dla Jadwigi Cybulskiej z okazji 85 rocznicy urodzin.

18.00 + Ryszard Klonowski – 12 r. śm, Barbara Ranocha, Marian Bańkowski oraz dziadkowie Klonowscy.

 

PONIEDZIAŁEK 14 czerwca

  6.30 + Irena i Stefan Maciejewscy oraz rodzice i rodzeństwo.
  7.00 1. + Stanisław Jadczyk – 27 r. śm. i Andrzej Zadrożny.

2. + Ryszard Kutnik – od ucz. pog. – następna 13 września godz. 6.30.

  8.30 1. + Stanisława Człapska – 2 r. śm.

2. O łaskę przemiany życia dla Tomasza i Boże błogosławieństwo dla niego i jego rodziny.

18.00  + Henryk Szweda /z okazji urodzin/.

 

WTOREK 15 czerwca

  6.30 + Elżbieta i Andrzej Grabowscy – int. od Anny, Janiny i Stanisława z rodzinami.
  7.00 1. + Barbara Wierzbicka i Dariusz Wierzbicki – 2 r. śm.

2. + Janina Mąkowska – od ucz. pog. – następna 13 września godz. 7.00.

  8.30 + Ireneusz Zdziarski.
18.00 + Konstanty, Natalia i Antoni Urbanowscy oraz Karolina Przybyłowska.

 

ŚRODA 16 czerwca

  6.30 + Elżbieta Grabowska – int. od Katarzyny i Łukasza Wiśniewskich.
  7.00 1. + Krzysztof Pikus – od ucz. pog. – następna 14 września godz. 6.30.

2. + Henryk Kiliańczyk od ucz. pog. – następna 20 czerwca godz. 11.30.

  8.30 O Boże błog., opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Aliny.
18.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla ks. Michała w 14 rocznicę święceń kapłańskich.

 

CZWARTEK 17 czerwca

  6.30 + Zofia i Stanisław Górscy – od ucz. pog. – następna 14 września godz. 7.00.
  7.00 1. + Marian-Kazimierz Kacprzykowski – w r. śm. oraz rodziny Kacprzykowskich i Wielechowskich.

2. + Piotr Kadłubek – od ucz. pog. – następna 15 września godz. 6.30.

8.30 + Jerzy Matuszewski – od ucz. pog. – następna 15 września godz. 7.00.
18.00 O błogosławieństwo Boże, światło i dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i Boże prowadzenie dla Odnowy w Duchu Św. i księdza opiekuna Stanisława.

 

PIĄTEK 18 czerwca

  6.30 + Alina Rutkowska – od ucz. pog. – następna 15 września godz. 8.30.
  7.00 1. + Robert Lesiński – od ucz. pog. – następna 16 września godz. 6.30.

2. O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i zdrowie dla Aleksandry i Edwarda oraz ich wnuka Mikołaja.

  8.30 + Antoni i Janina Adamkiewicz.
  18.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla ks. Piotra w 10 rocznicę święceń kapłańskich.

 

SOBOTA 19 czerwca

  6.30 + Janusz Łepkowski – od ucz. pog. – następna 16 września godz. 8.30.
7.00 + Barbara Król – 4 r. śm.
  8.30 + Bogdan Czaplicki – 8 r. śm.
18.00 Ślub.
19.00 Ślub.