Start » Ogłoszenia i intencje » Ogłoszenia » Ogłoszenia 8 marca

Ogłoszenia 8 marca

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

8 marca 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Dziś przypada druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty. Czyni to także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji. Tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się za dwa tygodnie.
    Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek o godz. 17.00 razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową, a w niedziele 20 minut przed Mszą św. wieczorową rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich żali.

 

  1. W Kościele powszechnym przeżywamy niedzielę ad Gentes – Dzień Modlitw i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy tych, którzy głoszą Ewangelię na krańcach ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia za swoją posługę. Po Mszy Świętej będą zbieraną ofiary do puszek na wsparcie dzieł podejmowanych przez misjonarzy.

 

  1. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas złożył w ofierze swoje życie, podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów, aby w ten sposób wynagrodzić Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania czy imprezy rozrywkowe. Kochani rodzice, z większą troską spojrzyjcie w tym czasie na swoje dzieci. To na Was spoczywa obowiązek dobrego wychowania młodego pokolenia, także w duchu tradycji i naszej polskiej pobożności.

 

  1. W piątek, 13 marca, przypada 7. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Powierzajmy Ojca świętego Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie i w wierności Ewangelii prowadził Kościół przez burzliwe współczesne czasy.

 

  1. Za tydzień w niedzielę po Mszach Św. o godz. 8.30, 10, 11.30, 16 i 18 grupa dorosłych i młodzieży pod kierunkiem ks. Michała wystawi sztukę teatralną pt. „Proces obywatela J.” Przedstawienie wpisuję się w tematykę wielkopostną i ukazuję sytuację sądu nad Jezusem we współczesnym wydaniu.