Start » Ogłoszenia i intencje » Ogłoszenia » Ogłoszenia 29 marca

Ogłoszenia 29 marca

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

29 marca 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego Postu – zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału za pośrednictwem mediów w nabożeństwach Drogi krzyżowej i Gorzkich żali.

 

  1. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. W sobotę czcimy Niepokalane Serce Matki Najświętszej i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność podczas pierwszosobotniego nabożeństwa różańcowego po Mszy św. o godz. 8.30. Można w nim uczestniczyć za pomocą łącza internetowego.

 

  1. W czwartek, 2 kwietnia, przypada 15. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Przez jego wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski. Papież Polak przez długie lata swojego pontyfikatu własnym przykładem uczył nas, jak oddać się całkowicie Chrystusowi i jak świadczyć o wierze. Starajmy się go w tym naśladować.

 

  1. Przyszła niedziela, 5 kwietnia, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana.

 

  1. W czasie, gdy wierni nie mogą tradycyjnie gromadzić się w kościołach na Mszach św. i nabożeństwach wielkopostnych, Katolickie Radio Diecezji Płockiej w ciągu dnia proponuje więcej transmisji live. Codziennie o godz. 18.00 w radiu transmitowana jest Msza św. (z katedry płockiej lub fary ciechanowskiej). W niedziele liturgii Mszy św. można wysłuchać o godz. 10.00 (z bazyliki katedralnej płockiej) oraz o godz. 18.00 (z fary w Ciechanowie).
    Modlitwa różańcowa odmawiana przez księży i siostry zakonne transmitowana jest codzienne o godz. 20.30 (live) (z katedry płockiej lub fary ciechanowskiej). Nabożeństw Drogi krzyżowej z ciechanowskiej fary można wysłuchać w każdy piątek godz. 17:00 (live), a nabożeństw Gorzkich żali w każdą niedzielę o godz. 17.00 (live) – z katedry płockiej.
    Wszystkie Msze św. z fary ciechanowskiej są transmitowane na stronie internetowej Katolickiego Radia Diecezji Płockiej: w dni powszednie /6.30, 7.00, 8.30, 18.00/ i w niedziele / 7.00, 8.30. 10.00, 11.30, 16.00 i 18.00/.