Start » Ogłoszenia i intencje » Ogłoszenia » Ogłoszenia 26 kwietnia

Ogłoszenia 26 kwietnia

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY

26 kwietnia 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Dziś przypada trzecia niedziela Wielkanocy. Przeżywamy okres radości płynącej z doświadczenia mocy Chrystusa zmartwychwstałego.

 

 1. W trzecią niedzielę Wielkanocy w Polsce obchodzona jest Niedziela Biblijna, która rozpoczyna Tydzień Biblijny. Niedziela i Tydzień Biblijny to inicjatywa kierowana do każdego wierzącego. Pismo Święte, zwłaszcza księgi Nowego Testamentu, przybliżają nam Chrystusa jako naszego Pana i Mistrza. Nie tylko dzisiaj, w Niedzielę Biblijną, oraz w ciągu tego rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego, ale często rozważajmy słowo Boże, zwłaszcza zawarte w Ewangeliach.

 

 1. Jutro o godz. 17.00, Wspólnota Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego istniejąca przy naszej parafii zaprasza na adorację Najświętszego Sakramentu, a o godz. 18.00 na Mszę św. w intencji wynagradzającej za grzech przeciw życiu człowieka nienarodzonego.

 

 1. W środę, 29 kwietnia, przypada święto Świętej Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy. Tak dalece wyróżniała się czynną miłością do Kościoła Chrystusowego i świadectwem o Jego krzyżu, że nadano jej tytuł doktora Kościoła, a w 1999 roku Święty Jan Paweł II ustanowił ją patronką Europy.

 

 1. W środę naszą modlitwą ogarniemy również wszystkie ofiary nazistowskiego i stalinowskiego terroru, zwłaszcza osoby duchowne i konsekrowane. Tego dnia będziemy obchodzić Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, upamiętniający rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau w 1945 roku.

 

 1. W tym tygodniu przypada, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek przez przyjęcie Komunii św. wynagradzajmy Panu Bogu wszelkie zniewagi i brak żalu za popełnione grzechy. W pierwszą sobotę oddamy się pod macierzyńską opiekę Niepokalanemu Sercu Bożej Matki. Comiesięczne nabożeństwo różańcowe będzie odprawione po Mszy św. o godz. 8.30.

 

 1. W piątek rozpoczniemy maryjny miesiąc – maj. W szkole Maryi uczmy się całkowitego oddania Bogu i braciom. W naszym kościele nabożeństwo majowe będziemy odprawiać codziennie po Mszy św. Wieczorowej. Zadbajmy też o wizerunki Maryi w naszych domach. Rodzinnie gromadźmy się przy nich na śpiewanie Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych, na różaniec czy wieczorny Apel Jasnogórski.
  Przypominam, że codziennie w naszym kościele odmawiany jest przez księży i siostry zakonne różaniec o zatrzymanie epidemii.

 

 1. We wspomnienie Świętego Józefa Robotnika, 1 maja, będziemy prosić go o wrażliwość sumień i ład moralny w życiu społecznym.

 

 1. 3 maja obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki naszej Ojczyzny. Ponieważ w tym roku tego dnia przypada niedziela okresu Wielkanocy, uroczystość została przeniesiona przez Kongregację Kultu Bożego na sobotę, 2 maja. Msze Święte tego dnia w naszym kościele będą sprawowane o godz. 6.30, 7.00, 8.30 i 18.00. Na zakończenie każdej Mszy św. będzie ponowienie Aktu oddania Polski pod opiekę Matki Bożej.

 

 1. W sobotę przypada również doroczny Dzień Polonii oraz Dzień Flagi Narodowej. Modlitwą ogarniemy rodaków żyjących poza granicami naszej Ojczyzny. Nie zapomnijmy też o wywieszeniu flag, by w ten sposób zademonstrować nasze przywiązanie do barw narodowych.

 

 1. W przyszłą niedzielę, 3 maja, przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie. Niedziela Dobrego Pasterza, bo tak ją nazywamy, rozpocznie Tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele. Z tej racji będziemy prosili Boga, aby i w naszej wspólnocie parafialnej znaleźli się chętni do pracy w Kościele, bo żniwo jest wielkie, ale robotników coraz mniej.

 

 1. Kuria Diecezjalna Płocka wydała zarządzenie o przeniesieniu uroczystości I Komunii św. i Odnowienia Przyrzeczeń na czas powakacyjny. W związku z tym w naszej parafii Pierwsza Komunia św. – dla obecnych uczniów klas III – odbędzie się 20 września, a Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych – dla obecnych uczniów klas IV – odbędzie się 27 września.
  Instrukcja o Pierwszej Spowiedzi oraz Komunii Świętej dzieci XLIII Synodu Diecezji Płockiej przypomina, że „odpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej są rodzice”. W obecnej sytuacji tymczasowego zawieszenia w parafiach spotkań formacyjnych oraz ograniczonego kontaktu z katechetami, słowa te są szczególnie aktualne. W związku z tym prosimy rodziców, aby troszczyli się o katechizację dzieci w domu przez wspólną modlitwę i wyjaśnianie prawd wiary.

 

 1. Przy ołtarzu św. Piotra wystawiony jest do adoracji siedemnastowieczny CUDOWNY FARSKI KRUCYFIKS.
  Pierwotnie znajdował się na drewnianej belce pod sufitem kościoła między obecną amboną a ołtarzem św. Piotra. Obok krzyża, z jednej strony była umieszczona figura Matki Bożej a z drugiej św. Jana Apostoła.
  Historia tego krzyża jest wyjątkowa, wręcz cudowna. W czasie kampanii napoleońskiej w 1807 r. kościół został zamieniony przez wojska francuskie na piekarnię dla żołnierzy. W piecach chlebowych spalono całe drewniane wyposażenie świątyni. Do wnętrza kościoła wydobywało się ciepło i smolisty dym, niszcząc polichromię i grożąc pożarem oraz całkowitym zniszczeniem fary.
  Na szczęście, dzięki Opatrzności Bożej, ocalała nasza farna świątynia, a w niej krzyż z belki pod drewniany stropem. To dało parafianom przekonanie, że – dzięki nadzwyczajnej interwencji samego Boga – fara została uratowana z wojennej pożogi. Wobec tego, mieszkańcy Ciechanowa zaczęli traktować farski krucyfiks jako cudowny. Umieszczono go w głównej kruchcie kościoła, gdzie Pan tego miejsca przez lata witał swoich wiernych z otwartymi ramionami.
  Nie ma już Napoleona, nie ma już wielkich tego świata, ale pozostał Chrystus ukrzyżowany w cierniowej koronie… Przedwieczny Król…
  W tym roku w Wielki Piątek – w związku z epidemią – w bardzo wąskim gronie, księża siostry zakonne i obsługa liturgiczna, uroczyście adorowaliśmy ten cudowny Krzyż. Od tego momentu jest on wystawiony do prywatnej adoracji przez wiernych nawiedzających nasz kościół. Obok niego umieszczone są dwie tablice zawierające informacje historyczne i modlitwa. Zachęcam również po tej Mszy św. do adoracji i prywatnej modlitwy przy cudownym farskim krucyfiksie zachowując bezpieczną odległości między sobą, zalecaną przez służby sanitarne.