Start » Ogłoszenia i intencje » Ogłoszenia » Ogłoszenia 18 października

Ogłoszenia 18 października

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

18 października 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne.

 

  1. Każdy chrześcijanin na mocy sakramentu chrztu powołany jest do bezpośredniego zaangażowania się na rzecz głoszenia Ewangelii. Pamiętamy, że nieustannie mamy być światłem dla całej ludzkości w pielgrzymce wiary.

 

  1. W kalendarzu liturgicznym w dniu 18 października przypada święto Świętego Łukasza Ewangelisty. Jest to dzień modlitw za pracowników służby zdrowia. Pamiętajmy o nich w naszej modlitwie.

 

  1. Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Naszym orężem jest różaniec. Nabożeństwo różańcowe w naszym kościele odprawiane jest w dni powszednia o godz. 17.00, a w niedzielę po Mszy św. wieczorowej.

 

  1. W czwartek, 22 października przypada liturgiczne wspomnienie Świętego Jana Pawła II, a także 72. rocznica śmierci Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski w latach 1926-1948. Jego wielką troską był naród i Kościół nie tylko w Ojczyźnie, ale także rodacy na emigracji. Aby na wychodźstwie nie ginęły polskie dusze, powołał specjalne zgromadzenie zakonne: Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. Przez wstawiennictwo sługi Bożego będziemy prosić Boga, aby i dziś Polacy poszukujących lepszego bytu za granicą nie zapominali o wierze ojców i o własnej Ojczyźnie.

 

  1. W tym roku szkolnym do sakramentu bierzmowania będzie przystępować młodzież z drugich klas szkół średnich. Zapisów do bierzmowania młodzieży z naszej parafii będziemy dokonywać dzisiaj o godz. 16.00.

 

  1. W przyszłą niedzielę, 25 października, o godz. 11.30 będzie spotkanie dla uczniów klas czwartych przygotowujących się w tym roku szkolnym do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych.