Start » Ogłoszenia i intencje » Ogłoszenia » Ogłoszenia 17 maja

Ogłoszenia 17 maja

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY

17 maja 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

SŁOWO PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

WOBEC ZMNIEJSZANIA OGRANICZEŃ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH UCZESTNICZYĆ W ZGROMADZENIACH RELIGIJNYCH

Konferencja Episkopatu Polski z radością przyjmuje informacje o zmniejszającym się zagrożeniu epidemicznym w Polsce. Z wdzięcznością myślimy o wysiłku wielu osób wkładanym zarówno w ochronę życia i zdrowia Polaków, jak i w przywracanie zwyczajnej aktywności społecznej w naszej ojczyźnie. Dzięki roztropnym, choć trudnym decyzjom, udało się ochronić wiele istnień ludzkich.

W tym kontekście bardzo ważna i potrzebna jest decyzja o kolejnych złagodzeniach obostrzeń, dotyczących udziału wiernych w zgromadzeniach religijnych, podobnie jak to ma miejsce w odniesieniu do innych dziedzin życia. Siła do walki z epidemią oraz siła przywracania zwyczajnej aktywności w naszym kraju, znajduje swoje źródło w sile ducha, a ta została nam dana w Jezusie Chrystusie.

W tygodniach epidemii dochodziły do mnie budujące świadectwa ludzi wierzących, którzy – choć korzystali z udzielonej im dyspensy i łączyli się duchowo oraz za pośrednictwem środków masowego przekazu z liturgią sprawowaną w kościołach – odczuwali wielką tęsknotę za wspólnotą parafialną i życiem sakramentalnym.

Wobec zapowiedzianej wczoraj możliwości uczestnictwa w zgromadzeniach religijnych większej liczby osób, zachęcam wszystkich wiernych, aby korzystali coraz odważniej z parafialnej posługi duszpasterskiej, zwłaszcza zaś, aby ci, którzy tego nie uczynili, przystępowali do sakramentu spowiedzi i Komunii świętej, jeszcze w czasie wielkanocnym. Aby zaspokoić głód eucharystyczny i głód Słowa Bożego, zachęcam do uczestnictwa w Mszy Świętej, nie tylko w niedzielę, ale i w dni powszednie, przy zachowaniu należytych środków bezpieczeństwa sanitarnego.

Dziękuję kapłanom za odważne towarzyszenie wiernym w czasie epidemii, w ramach nałożonych na Kościół ograniczeń. Ufam, że wkrótce, będziemy mogli cieszyć się pełnią duszpasterskiego zaangażowania i posługi.

Wszystkich Polaków, a zwłaszcza chorych, samotnych i cierpiących oraz tych, którzy się nimi opiekują zapewniam o mojej modlitwie, z serca błogosławiąc.

 

Warszawa, dnia 14 maja 2020 roku

W święto św. Macieja, Apostoła

+ Stanisław Gądecki
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 

 

 1. Zgodnie z decyzją władz państwowych ilość wiernych uczestniczących w obrzędach religijnych uzależniona jest od powierzchni kościoła (1 osoba na 10 m2). W związku z tym od dzisiaj w naszym kościele podczas Mszy Świętej lub innego nabożeństwa może uczestniczyć 97 osób.

 

 1. Radujemy się 100. rocznicą urodzin Świętego Jana Pawła II., którą będziemy obchodzić w dniu jutrzejszym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za wielki dar jego długiego pontyfikatu, za przykład mocnej wiary i heroicznej miłości, jaki nam pozostawił. Wpatrujmy się też w jego święte życie, aby na jego wzór każdego dnia być bliżej Pana Boga. I jak on całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy. On uczynił to w sposób wyjątkowy, powtarzając słowa: „Totus Tuus”. W tych intencjach modlimy się podczas dzisiejszych Mszy Świętych.
  Dzisiaj o godz. 20.30 zapraszamy na modlitwę różańcową zakończoną Apelem Jasnogórskim w intencji naszych rodzin i naszej parafii.
  Jutro, 100 r. urodzin św. Jana Pawła II będziemy przeżywać pod hasłem: „Wstańcie chodźmy”
  W dniu jutrzejszym Msze św. będą odprawione o godz.: 6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 16.00 i 18.00. Podczas każdej Mszy św. będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi.
  Wystawienie Najświętszego Sakramentu będzie w kaplicy Matki Bożej od rana do Mszy św. o godz. 10.00 i po południu w głównym ołtarzu od godz. 17. do 18.00.
  O godz. 20.30 zapraszamy na modlitwę różańcową zakończoną Apelem Jasnogórskim w intencji ochrony życia każdego człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci, czego wielkim promotorem był św. Jan Paweł II.
  Niech św. Jan Paweł II, wielki orędownik pokoju, pielgrzym świata i obrońca życia każdego człowieka, wyprosi nam u Boga łaskę zdrowia i błogosławieństwa Opatrzności na naszą codzienność, a także dla naszej umiłowanej Ojczyzny.

 

 1. Widzialnym znakiem święta są wywieszone przed kościołem flagi narodowe i kościelne. Zachęcamy parafian, aby takie flagi umieścili także na swoich domach.

 

 1. W poniedziałek rozpoczniemy doroczne Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Do środy włącznie przez wstawiennictwo Maryi będziemy prosili o Boże błogosławieństwo dla ciężko pracujących na roli, o sprzyjającą pogodę dla wzrostu zasiewów i obfitych plonów, aby nikomu w naszej Ojczyźnie i na całym świecie nie brakowało chleba powszedniego.

 

 1. Przypominam, że w naszym kościele w maju codziennie gromadzimy się na nabożeństwie majowym ku czci Matki Najświętszej po Mszy św. o godz. 18.00. Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej.

 

 1. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, po której poprzez specjalną nowennę będziemy przygotowywali się do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.