Start » Ogłoszenia i intencje » Ogłoszenia » Ogłoszenia 1 marca

Ogłoszenia 1 marca

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1 marca 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Dzisiaj przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Warto przytoczyć przy tej okazji słowa Świętego Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi”. Starajmy się, aby owoce duchowe, jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowały wokół nas, a trud stawania się lepszymi ofiarujmy także za innych, zwłaszcza za tych, którzy obrażają Pana Boga i za to nie przepraszają, oraz za pokój na świecie.

 

 1. Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki w naszym kościele o godz. 17.00 odprawiamy Drogę krzyżową, a w niedziele pół godz. przed Mszą św. wieczorową Gorzkie żale.

 

 1. Przypominam, że za udział w Drodze krzyżowej, a także za udział w nabożeństwie Gorzkich żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny.

 

 1. W dzisiejszą niedzielę przypada święto państwowe (od 2011 r.): Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ten sposób przywołujemy zasługi wielu oddanych Polaków, skupionych w organizacjach i grupach niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny. Komuniści skazali ich na śmierć, ukryli w bezimiennych grobach, szkalowali oszczerczą propagandą, ale nie mogli zabić pamięci.

 

 1. W środę, 4 marca, w liturgii czcimy Świętego Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza, który swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji ani gromadzenia doczesnego bogactwa. Władza i polityka są dziełem Boga, a traktowane jako powołanie mogą stać się też drogą do świętości.

 

 1. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
  W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. Po Mszy św. wieczorowej będzie w tej intencji adoracja Najświętszego Sakramentu.
  W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. Będziemy prosić o łaskę nawrócenia dla siebie i dla tych, którzy Pana Boga przepraszać nie chcą.
  W sobotę powierzymy naszą wspólnotę Niepokalanemu Sercu Maryi. Comiesięczne nabożeństwo różańcowe będzie po Mszy św. o godz. 8.30.