Start » Ogłoszenia i intencje » Ogłoszenia » Ogłoszenia 1 listopada

Ogłoszenia 1 listopada

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

1 listopada 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. W dzisiejszą niedzielę Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich świętych, oficjalnie kanonizowanych, i tych, którzy w cichości wiedli święte życie. To ci, którzy życiem zaświadczyli, że człowiek jest w stanie czynić i pomnażać dobro. Radujemy się i wierzymy, że są w domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam – jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach wiary.
  Dzisiaj w naszym kościele Msze Święte odprawiane są według porządku niedzielnego.

 

 1. Jutro przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny. Modląc się za zmarłych, pomagamy tym, którzy pokutują w czyśćcu. Ofiarujmy im dar modlitwy, aby jak najszybciej mogli przebywać blisko Ojca w niebie.

 

 1. W Dzień Zaduszny w naszym kościele będą sprawowane Msze Święte w następujących godzinach: 6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00 i 18.00.

 

 1. W tym roku wyjątkowo przez cały listopad, a nie jak do tej pory przez osiem dni – duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

 

 1. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
  W naszych modlitwach w czwartek będziemy dziękować za dar Eucharystii oraz prosić o liczne i święte powołania kapłańskie, zwłaszcza podczas Mszy Świętej o godz. 18.00.
  W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. Okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi w naszym kościele podczas każdej Mszy św.
  W sobotę powierzymy naszą wspólnotę parafian, tych żyjących, ale i tych, którzy odeszli już do domu Pana, Tej, która jest naszą Królową. Uczynimy to zwłaszcza podczas pierwszosobotniego nabożeństwa po Mszy Świętej o godz. 8.30.

 

 1. Miniony tydzień w naszej Ojczyźnie upłynął pod znakiem skandalicznych zachowań wobec ludzi wierzących, kościołów i miejsc poświęconych ważnym wydarzeniom z naszej narodowej historii. Poziom wulgarności podczas wszystkich wieców i spacerów niechlubnie świadczy o organizatorach i tych wszystkich, którzy je popierają. W Oświadczeniu o niedzielnych profanacjach kościołów Przewodniczący Episkopatu podkreślił, że „wulgaryzmy, przemoc, obelżywe napisy i zakłócanie nabożeństw oraz profanacje, których dopuszczono się w ostatnich dniach – nie są właściwą metodą działania w demokratycznym państwie”. Wyraził swój smutek, że w wielu kościołach, uniemożliwiono osobom wierzącym modlitwę i przemocą odebrano prawo do wyznawania swojej wiary.
  Abp Gądecki zaapelował o wyrażanie swoich poglądów w sposób akceptowalny społecznie, z poszanowaniem godności każdego człowieka.

 

 1. Nasza parafia – dzisiaj po Mszy św. wieczorowej – włącza się w ogólnopolskie wydarzenie modlitewne „Różaniec do granic nieba”. Poprzez przebłaganie Boga, za grzech zabijania nienarodzonych i wynagrodzenie cierpienia, jakiego doznały dzieci nienarodzone pragniemy ratować Polskę i świat przed konsekwencjami grzechów. Konsekwencje stają się coraz bardziej widoczne i dotykają nas coraz bardziej.
  Pamiętamy Różaniec Do Granic sprzed 3 lat. Dzisiaj nie mniej niż wtedy potrzebna jest nasza wspólna modlitwa i pokuta. żeby, powstrzymać zło i wymazać skutki naszych grzechów.
  Codziennie przez osiem dni po Mszy św. wieczorowej będziemy się modlić na różańcu.
  Zachęcam do włączenia się w to ogólnopolskie wydarzenie modlitewne przez odmawianie różańca wspólnie w rodzinach lub indywidualnie.