Start » Ogłoszenia i intencje » Intencje » Intencje 20-26 grudnia

Intencje 20-26 grudnia

NIEDZIELA 20 grudnia

  7.00 Za parafian.
  8.30 + Eugeniusz Matusiewicz – 11 r. śm., rodzice Matusiewicz i rodzice Wesołowscy.
10.00 + Irena Gołębiowska.
11.30 + Wiktoria i Czesław Jankowscy.
16.00 + Aleksander i Zuzanna Załęscy oraz dziadkowie Załęscy i Biedrzyccy.
18.00 + Grzegorz i Mirosław Dębscy oraz rodzice i Leszek Kąkol.

 

PONIEDZIAŁEK 21 grudnia

  6.30 + Bogdan Kowalski – od ucz. pog. – następna 29 stycznia godz. 6.30.
  7.00 + Maria Piątkowska – od ucz. pog. – następna 30 stycznia godz. 6.30.
  8.30 + Janina Żmijewska – 1 r. śm. oraz Henryka i Jan Żmijewscy.
18.00 + Antonina i Stanisław Różyccy – 7 r. śm. oraz Jan Krajczyński.

 

WTOREK 22 grudnia

  6.30 + Zenona Piekarska, jej rodzina i rodzeństwo.
  7.00 + Stanisława i Aleksander Siemianowscy.
  8.30 + Krzysztof Milewski – od ucz. pog. – następna 29 stycznia godz. 18.00.
18.00 + Bazyli, Anna i Maria Smolińscy oraz Czesława Kowalska.

 

ŚRODA 23 grudnia

  6.30 + Irena-Ewa Bobis – od ucz. pog. – następna 1 lutego godz. 6.30.
  7.00 + Sylwester Sosnowski – od ucz. pog. – następna 1 lutego godz. 7.00.
  8.30 + Aleksandra i Bronisław Derewicz, Henryk i Marianna Derewicz oraz Alojzy i Jadwiga Derewicz.
18.00 W int. Ojczyzny.

 

CZWARTEK 24 grudnia /Wigilia Bożego Narodzenia/

  6.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
  7.00 1. + Krystyna, Stanisław i Jerzy Kuczyńscy.

2. + Zbigniew Maculewicz – od ucz. pog. – następna 2 lutego godz. 6.30.

  8.30 + Adam Milewski i Krzysztof Milewski.
22.00 Pasterka.

+ Wiesława Guzik – od ucz. pog. – następna 2 lutego godz. 7.00.

 

PIĄTEK 25 grudnia /I Dzień Uroczystości Bożego Narodzenia/

  0.00 Pasterka.

Za parafian.

  7.00 + Renata Nowacka, Tomasz Kucharski i Grzegorz Nowacki – 18 r. śm.
  8.30 + Aniela i Ryszard Czapliccy.
10.00 1. + Jan – 4 r. śm. i Krystyna Kwiatkowscy.

2. + Renata Kosuda – 5 r. śm.

11.30 + Janina Paprotna – od ucz. pog. – następna 3 lutego godz. 6.30.
16.00 + Jan i Halina Rutkowscy.
18.00 + Adam Ignatowski.

 

SOBOTA 26 grudnia /II Dzień Uroczystości Bożego Narodzenia/

  7.00 Podziękowanie Opatrzności Bożej i Matce Bożej za otrzymane łaski przez Henrykę i Andrzeja Hetmańskich oraz ich dzieci i wnuków.
  8.30 W int. Pauliny Giranowskiej z okazji 18 rocznicy urodzin – o błog. Boże, potrzebne łaski i zdrowie.
10.00 + Marian Noremberg – 34 r. śm., Stanisława, Halina i Andrzej Noremberg oraz Wiesława Chrzanowska.
11.30 + Grażyna-Anna Narodowska.
16.00 + rodzice Anna i Stanisław Nowakowscy oraz córka Jadwiga.
18.00 + Zofia Banasiak – 2 r. śm. i Andrzej Banasiak.