Start » Ogłoszenia i intencje » Ogłoszenia » Ogłoszenia 8 grudnia

Ogłoszenia 8 grudnia

NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚW. MARYI PANNY

8 grudnia 2019

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Mimo przypadającej dziś drugiej niedzieli Adwentu, zgodnie z dekretem watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego, w Kościele w Polsce obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, która przypada 8 grudnia. Wyraża ona wiarę Kościoła w to, że Maryja, wybrana na matkę Syna Bożego, jako jedyna z ludzi została poczęta i urodziła się bez zmazy grzechu pierworodnego. Ta wiara zawsze towarzyszyła wierzącym i przejawiała się w różny sposób, np. w naszej polskiej tradycji w tak chętnie śpiewanych „Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny”.

 

  1. Dzisiejsza niedziela jest jednocześnie szczególnym – już dwudziestym z kolei – Dniem modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Do puszek przed kościołem składamy ofiary na pomoc Kościołowi w byłych krajach Związku Sowieckiego.

 

  1. Z Maryją podążamy adwentową drogą, przygotowując się na przyjęcie niezwykłego daru – narodzenia Bożego Syna, naszego Odkupiciela, który na nowo otwiera nam bramy nieba. Zapraszamy do udziału w Roratach, celebrowanych w naszym kościele z udziałem dzieci w poniedziałek i środę o godz. 18.00, a pozostałe dni tygodnia / wtorek, czwartek, piątek i sobotę/ o godz. 6.30.

 

  1. 4. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym działająca przy naszej parafii i ks. Stanisław zapraszają w najbliższy piątek, 13 grudnia o godz. 19.00 na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie.

 

  1. Ks. Piotr zaprasza wszystkich chętnych na „DWUDZIESTOPIĘCIOMINUTOWE SPOTKANIA ADWENTOWE”. Podczas tych multimedialnych katechez omawiane będą poszczególne części Mszy świętej oraz znaki i gesty liturgiczne. Spotkania odbędą się w III i IV niedzielę adwentu, tj.: 15 i 22 grudnia o godz. 17.30.

 

  1. Koła Żywego Różańca wraz z ks. Piotrem zapraszają do udziału w rocznej rodzinnej krucjacie różańcowej (dzieci, rodziców i dziadków). Krucjatę rozpoczniemy dzisiaj w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny po Mszy świętej o godz. 10.00, a zakończymy 7 grudnia w przyszłym roku.

 

  1. W tych dniach wspominamy bolesne doświadczenia z naszej najnowszej historii (13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny, a 16 grudnia tego roku dokonano pacyfikacji kopalni „Wujek” na Śląsku). Święty Jan Paweł II ciągle przypominał: „[…] ogromna jest cena, jaką zapłacił naród polski za niepodległość, za prawo do istnienia jako państwo. Przechowujmy w sercach tę świadomość i niech ona stanie się zachętą do głębokiej refleksji o Polsce, nad tym, jaką była, jaką jest i jaką powinna być”.