Start » Ogłoszenia i intencje » Ogłoszenia » Ogłoszenia 6 października

Ogłoszenia 6 października

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

6 października 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. W dzisiejszą niedzielę Pan Jezus podkreśla nieocenioną moc wiary. W październikowym czasie modlitwy różańcowej, rozważając tajemnice z życia Chrystusa i Matki Bożej, odradzamy i umacniamy naszą wiarę. Niech nie zabraknie osobistego wysiłku w pomnażaniu daru, który otrzymaliśmy na chrzcie św.

 

  1. Tegoroczny październik został ogłoszony przez papieża Franciszka nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. Okazją do tego jest 100. rocznica ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej.

 

  1. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych codziennie o godz. 17.00, a w niedzielę po Mszy św. wieczorowej.

 

  1. Przypominamy wiernym o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego po spełnieniu zwyczajnych warunków, a jednocześnie za pobożne odmówienie cząstki różańca św., w sposób ciągły, z rozważaniem tajemnic różańcowych, w kościele, w kaplicy, w rodzinie albo we wspólnocie zakonnej, we wspólnocie wiernych, zwłaszcza gdy wiele osób gromadzi się w jakimś szlachetnym celu.

 

  1. Rozpoczął się kolejny rok akademicki. Pracownikom naukowym i studentom życzymy światła Ducha Świętego.

 

  1. W przyszłą niedzielę Kościół w Polsce będzie obchodzić kolejny Dzień Papieski odbywający się w tym roku pod hasłem Wstańcie, chodźmy. Tego dnia przeprowadzimy zbiórkę ofiar na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

 

  1. Komitet Społeczny „Wolontariat Pamięci” w Ciechanowie wraz ze wspólnotami parafialnymi organizuje w dzisiejszą niedzielę zbiórkę do puszek na wsparcie działań związanych z podjętą na cmentarzu przy ul. Płońskiej renowacją zabytkowych grobów kapłanów i zasłużonych osób świeckich z ciechanowskiego regionu. Wolontariusze Komitetu zbierają ofiary na ten szczytny cel po każdej Mszy świętej. Prosimy o wsparcie.

 

  1. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym, wraz z opiekunem ks. Stanisławem, działająca przy naszej parafii, zaprasza 11 października o godz. 19.00 na Mszę świętą z modlitwą o uzdrowienie.

 

  1. W przyszłą niedzielę na i po Mszy o godz. 11.30 odbędzie się pierwsze formacyjne spotkanie dla rodziców i kandydatów do Pierwszej Spowiedzi i Komunii świętej.