Start » Ogłoszenia i intencje » Ogłoszenia » Ogłoszenia 3 marca

Ogłoszenia 3 marca

ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

3 marca 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień modlitw o trzeźwość narodu. To szczególny czas duchowego wsparcia wszystkich zmagających się z problemem uzależnienia oraz modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i parafii. Nie bądźmy obojętni – jeszcze wielu potrzebuje naszego przykładu i wytężonej modlitwy.

 

 1. Dnia 6 marca rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze Święte w Środę Popielcową o godz. 6.30, 7.00, 8.30, 10,00, 16.00 i 18.00. Zachęcamy wiernych do przeżywania tego dnia w duchu pokuty.
  Przypominamy, że wszystkich katolików od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki roku oraz w Popielec.
  Ponad to przypominamy, że wierni między 18. a 60. rokiem życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, są zobowiązani w Środę Popielcową do zachowania postu ścisłego, który pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia.

 

 1. W środę rozpoczynamy także dni modlitwy o ducha pokuty. Prośmy w osobistej modlitwie o błogosławione owoce wielkopostnej przemiany w naszym życiu osobistym, rodzinnym, parafialnym i narodowym.

 

 1. W pierwszy czwartek miesiąca dziękujemy Panu Jezusowi za dar Eucharystii i kapłaństwa. Po Mszy Świętej o godz. 18.00, podczas adoracji Najświętszego Sakramentu prowadzonej przez Odnowę w Duchu Świętym, będziemy prosić o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne oraz za kapłanów.

 

 1. Od piątku rozpoczynamy sprawowanie nabożeństw Drogi krzyżowej. Do rozważania wydarzeń z ostatnich godzin Chrystusa zapraszamy o godz. 17.00.

 

 1. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym działająca przy naszej parafii i ks. Paweł zapraszają w najbliższy piątek, 8 marca o godz. 19.00 na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie.

 

 1. W każdą niedzielę Wielkiego Postu, pół godziny przed Mszą św. wieczorową, będziemy odprawiać nabożeństwo Gorzkich Żali.