Start » Ogłoszenia i intencje » Ogłoszenia 27 października

Ogłoszenia 27 października

TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

27 października 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Zbliża się listopadowy czas naszej refleksji nad przemijaniem. Doczesne drogi znajdują swój finał w tajemnicy śmierci, która staje się w Chrystusie bramą nowego życia. Przeżyjmy nadchodzące dni w duchu jedności ze wspólnotą świętych i zbawionych oraz na modlitwie za zmarłych oczekujących pełnego udziału w odkupieniu wysłużonym przez Syna Bożego.

 

  1. Zapraszamy do udziału w ostatnich w tym roku nabożeństwach różańcowych o godz. 17.00.

 

  1. W piątek przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to święto nakazane. Tego dnia mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy św. W naszym kościele Msze św. będą sprawowane o godz. 7.00, 8.30, 10.00 i 18.00. W tę uroczystość uwielbiamy Pana Boga w Jego świętych wszystkich czasów – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Panu Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności na radosne spotkanie z Ojcem w niebie.
    Msza Święta na cmentarzu przy ul. Płońskiej będzie odprawiona o godz. 11.00, a na Gostkowie o godz. 13.00.

 

  1. W sobotę, 2 listopada, jest wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli tak zwany Dzień Zaduszny. W naszym kościele będą sprawowane Msze Święte godz. 6.30, 7.00, 8.30, 10.00 i 18.00. Przed Mszami św. będą wypominki jednorazowe.

 

  1. W tygodniu w kancelarii parafialnej można zamawiać wypominki roczne. Natomiast w zakrystii można wziąć kartki na wypominki jednorazowe, które będą czytane w Dzień Zaduszny.

 

  1. Zachęcamy do korzystania z możliwości uzyskania odpustu ofiarowanego za zmarłych. W dniach od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych możemy codziennie uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga).

 

  1. Parafia p.w. św. Piotra w Ciechanowie zaprasza do udziału w rekolekcjach „Przygotowanie do Aktu Ofiarowanie siebie Jezusowi przez ręce Maryi”. Rekolekcje rozpoczną się 5 listopada br. i mają charakter indywidualny (każdy uczestniczący odprawia je prywatnie w swoim domu). Ich celem jest zawierzenie całego swojego życia Chrystusowi Panu przez ręce Maryi. Uroczysty akt zawierzenia będzie miał miejsce 8 grudnia podczas Mszy św. O godz. 13.00 w parafii św. Piotra. Szczegółowe informacje są na plakacie.

 

  1. Młodzież z parafii Matki Bożej Fatimskiej zaprasza na Spotkanie Młodych do Hali Mazovia w Ciechanowie. To spotkanie ewangelizacyjne odbędzie się 9 listopada o godz. 15.00. Szczegółowe informacje są na plakacie.