Start » Ogłoszenia i intencje » Ogłoszenia » Ogłoszenia 24 marca

Ogłoszenia 24 marca

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

24 marca 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Odpowiadając za wezwanie Chrystusa: „Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie”, rozpoczynamy w przyszłą niedzielę parafialne rekolekcje wielkopostne. Szczegółowy plan nauk i nabożeństw rekolekcyjnych wywieszony jest w gablocie informacyjnej i umieszczony jest na stronie internetowej.
  W niedzielę rekolekcyjną porządek nabożeństw taki jak w każdą niedzielę.

Do pobrania plan rekolekcji w formacie pdf

 

 1. W poniedziałek 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Z obchodem uroczystości związany jest ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcamy do obrony życia poczętego poprzez duchową adopcję. Uroczyste podjęcie dzieła modlitwy za nienarodzonych odbędzie się podczas Mszy Świętej o godz. 18.00. Przed Mszą Świętą od godziny 17.00 będzie adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji obrony życia.

 

 1. Zapraszamy do udziału w wielkopostnych nabożeństwach: Drogi krzyżowej w piątki o godz. 17.00 oraz Gorzkich żali w niedzielę o godz. 17.30.

 

 1. Ofiary na kwiaty i na dekorację Grobu Pańskiego można składać w niedzielę na tacę w kopertach, albo po nabożeństwie Drogi Krzyżowej do puszek przy wyjściu z kościoła, bądź w kancelarii parafialnej.

 

 1. Pod chórem można nabywać czekoladowe baranki wielkanocne z których dochód będzie przeznaczony na działalność charytatywną Caritas Diecezji Płockiej.

 

 1. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, która pomoże nam owocnie przeżyć czas Wielkiego Postu.

 

 1. Komitet Społeczny „Wolontariat Pamięci” w Ciechanowie wraz ze wspólnotami parafialnymi organizuje w następną niedzielę tj. 31 marca we wszystkich kościołach Ciechanowa zbiórkę w puszki na wsparcie działań związanych z podjętą renowacją grobów na cmentarzu przy ulicy Płońskiej w Ciechanowie.
  W roku 2019 zaplanowane jest odnowienie kilku grobów:
  – ks. Wiktora Radzikowskiego (1839-1908), proboszcza i dziekana ciechanowskiego w latach 1890-1908, restauratora kościoła farnego, budowniczego plebanii i figury Matki Bożej na Farskiej Górze.
  – ks. Piusa Sękusa (1864-1889), wikariusza w Ciechanowie, zmarłego po 7 miesiącach kapłaństwa.
  – Walentego Wolskiego (1804-1851), pierwszego aptekarza w Ciechanowie, działacza społecznego i niepodległościowego.
  – rodziny ziemiańskiej Dembowskich z Przedwojewa z 1866 roku.
  – osoby nieznanej z pierwszej połowy XIX wieku, grób z krzyżem artystycznej roboty.
  Renowacja grobów to trudne wyzwanie tak pod względem organizacyjnym jak i finansowym.
  Dziękujemy za dotychczasowe wspieranie działań Społecznego Komitetu „Wolontariat Pamięci”.