Start » Ogłoszenia i intencje » Ogłoszenia » Ogłoszenia 20 października

Ogłoszenia 20 października

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

20 października 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. W Kościele trwa nadzwyczajny miesiąc misyjny. Przypomnijmy, że został on ogłoszony przez papieża Franciszka dla uczczenia 100. rocznicy ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej.

 

  1. We wtorek będzie liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Zapraszamy do osobistego sięgania do duchowego dziedzictwa świętego papieża.

 

  1. W czwartek o godz. 17.00 będzie comiesięczna adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji obrony życia i obrońców życia, a o godz. 18.00 Msza św. w tej samej intencji.

 

  1. W przyszłą niedzielę o godz. 11.30 zapraszamy na spotkanie formacyjne dla uczniów klas czwartych przygotowujących się do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych (tzw. Komunii św. Generalnej).

 

  1. Zbliża się czas listopadowej modlitwy za zmarłych. W kancelarii parafialnej można zamawiać wypominki roczne. Natomiast dzisiaj w zakrystii można otrzymać kartki na wypominki jednorazowe.