Start » Ogłoszenia i intencje » Intencje » Intencje 5-11 maja

Intencje 5-11 maja

NIEDZIELA 5 maja  

  7.00

W int. Krystyny i Romana Gadomskich z okazji 60-lecia małżeństwa – o błog. Boże potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i o zdrowie.

  8.30

+ Jan Siatkowski – 70 r. śm., Zofia, Ryszard, Wiesława i Jerzy Siatkowscy, Maria Kowalska oraz dziadkowie Siatkowscy i Chylińscy.

10.00

+ Elżbieta Strupczewska – 15 r. śm. oraz Jadwiga i Eugeniusz Michalscy.

11.30

+ Stanisława i Stanisław Tatkowscy oraz Barbara i Marian Piątkowscy.

16.00

+ Karol Pokrzywnicki – 7 r. śm. i Kazimiera Pokrzywnicka oraz rodziny Pokrzywnickich, Wrońskich i Ślesickich.

18.00

+ rodzice Irena i Witold Estkowscy, Wojciech i Andrzej Estkowscy oraz Stanisława Kędzierska.

 

PONIEDZIAŁEK 6 maja

  6.30

+ Tytus Ryniawiec – 18 r. śm.

  7.00

+ Regina Kostrzewa.

  8.30

+ Danuta Jędrzejewska – 13 r. śm.

18.00

+ Kazimierz Wiktorowicz – 3 r. śm. oraz rodzice Franciszek i Władysława Wiktorowicz.

 

WTOREK 7 maja

  6.30

O łaskę zaliczenia do grona błogosławionych Sługi Bożej Matki Józefy Hałacińskiej.

  7.00

+ Rafał Szczechowicz /z okazji urodzin/.

  8.30

+ Stanisław Marchlewski /z okazji imienin/.

18.00

+ Jan Rogowski – 27 r. śm.

 

ŚRODA  8 maja  

  6.30

+ Stanisław Klimkowski.

  7.00

+ Stanisława Niestępski oraz Stanisław i Zofia Strusińscy.

  8.30

+ Edward, Stanisław i Stanisława Jaroszek.

18.00

+ Stanisław Liszewski oraz Stanisław, Józefa i Bolesław Romkowscy.

 

CZWARTEK 9 maja  

  6.30

+ Stanisława Króliczak.

  7.00

+ rodzice Anna i Władysław.

  8.30

+ Andrzej Kocięcki – od ucz. pog.

18.00

+ Stanisław Cybulski / z okazji imienin/.

 

PIĄTEK 10 maja

  6.30

+ Jacek Pawłowski – od ucz. pog. – następna 22 maja godz. 6.30.

  7.00

+ Barbara Grobelna – 3 r. śm. i Stanisław Grobelny.

  8.30

+ rodzice Modest i Krystyna Chmielińscy.

18.00

+ Irena i Jan Nowak.

 

SOBOTA  11 maja

  6.30

+ Kazimierz Janiszewski – 2 r. śm.

  7.00

+ Albin Kierzkowski – 19 r. śm. i Zdzisław Kierzkowski.

  8.30

+ Helena Miazek – 40 r. śm., Piotr Miazek i Alina Ziarkiewicz.

17.00

Ślub.

18.00

+ Grzegorz Malanowski – 4 r. śm.