Start » Ogłoszenia i intencje » Intencje » Intencje 10-16 listopada

Intencje 10-16 listopada

NIEDZIELA 10 listopada 

  7.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące.

  8.30

+ Jadwiga Kaliszewska – 1 r. śm.

10.00

Za parafian – chrzty.

11.30

+ Sławomir Zuchora /z okazji imienin/.

16.00

+ Mieczysława Mikołajczyk – 1 r. śm.

18.00

+ Waldemar Dębski – 2 r. śm. oraz rodzice Paweł i Janina Dębscy.

 

PONIEDZIAŁEK 11 listopada

  6.30

+ Elżbieta Skorupska – od ucz. pog. – następna 19 listopada godz. 7.00.

  7.00

+ Józef Malinowski – od ucz. pog. – następna 15 listopada godz. 7.00.

  8.30

+ Stanisław Sikorski – 20 r. śm. i rodzina Bałdyga.

10.00

W int. Ojczyzny.

18.00

+ Henryka i Wacław Sadowscy, Danuta-Maria Dzidko oraz Kazimierz i Zdzisław Urbanik.

 

WTOREK 12 listopada

  6.30

+ Tomasz Klonowski – od ucz. pog. – następna 20 listopada godz. 6.30.

  7.00

+ Ireneusz Kantorosiński – od ucz. pog. – następna 20 listopada godz. 7.00.

  8.30

+ Barbara Wyzińska.

18.00

+ Eugeniusz Junka – 7 r. śm.

 

ŚRODA  13 listopada 

  6.30

Int. dziękczynna i błagalna dla Julii i jej córeczki o Błog. Boże i dary Ducha Świętego.

  7.00

+ Stanisław Niedźwiedzki /int. od chrześniaka Jarosława z rodziną/.

  8.30

+ r-ce Zofia – 9 r. śm. i Stanisław Dalkiewicz.

18.00

+ r-ce Adam i Kazimiera Jabłonowscy, r-ce Jadwiga i Stanisław Piejdak, Paweł Suchoparski, Tadeusz Piejdak, Halina Pazik oraz dziadkowie i pradziadkowie z obojga stron.

 

CZWARTEK 14 listopada

  6.30

+ Barbara Stańczak – od ucz. pog. – następna 21 listopada godz. 7.00.

  7.00

+ Marianna Podsiedlik – od ucz. pog. – następna 22 listopada godz.6.30.

  8.30

+ Irena Gołębiowska.

18.00

+ Małgorzata Bardońska – 1 r. śm.

 

PIĄTEK 15 listopada

  6.30

Za zmarłych dobrodziejów Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek.

  7.00

+ Józef Malinowski – od ucz. pog. – następna 22 listopada godz. 7.00.

  8.30

+ Stanisław Niedźwiedzki i Marian Sych.

18.00

1. W int. Ojczyzny.

2. O błog. Boże i potrzebne łaski dla uczestników pielgrzymki „Szlakiem papieskim”.

 

SOBOTA 16 listopada

  6.30

+ Teresa Domosławska – od ucz. pog. – następna 23 listopada godz. 6.30.

  7.00

+ Andrzej Włosiński – 3 r. śm.

  8.30

+ Jadwiga Truszkowska – 39 r. śm. i Stefan Truszkowski – 11 r. śm.

18.00

+ Ryszard Księżakowski – 15 r. śm.