Start » Ogłoszenia i intencje » Ogłoszenia » Ogłoszenia 30 września

Ogłoszenia 30 września

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

30 września 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Dzisiaj o godz. 17.00 odbędzie się w naszym kościele III koncert na organy i dwie trąbki w ramach II Ciechanowskich Wieczorów Organowych. Zagrają dla nas: organista pochodzący z Ciechanowa dr Adam Sadowski oraz na trąbce wykładowcy Akademii Muzycznej w Gdańsku Adam Stachowiak i Kamil Kruczkowski. Usłyszymy między innymi słynny Kanon Pachelbela oraz utwór inspirowany Apokalipsą św. Jana.

 

  1. Komitet społeczny „Wolontariat Pamięci” w Ciechanowie organizuje dzisiaj we wszystkich parafiach zbiórkę do puszek na wsparcie działań związanych z podjęta renowacją zabytkowych grobów zasłużonych osób na cmentarzu przy ulicy Płońskiej w Ciechanowie.

 

  1. Jutro rozpoczyna się październik, miesiąc różańcowy. Maryja w objawieniach często zachęcała, abyśmy odmawiali różaniec. Idąc za Jej wezwaniem, zachęcamy do codziennego wspólnego rozważania tajemnic różańcowych w naszym kościele podczas nabożeństwa o godz. 17.00.

 

  1. Jutro także rozpoczyna się nowy rok akademicki. Polecamy studentów i wykładowców szkół wyższych opiece Pana Jezusa, naszego jedynego boskiego Nauczyciela. Modlimy się, aby rozwojowi intelektualnemu młodego człowieka zawsze towarzyszył jego rozwój duchowy.

 

  1. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa. Modlimy się za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Po Mszy św. wieczorowej w tych intencjach będzie comiesięczna adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez Odnowę w Duchu Świętym.
    W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Spowiedź dla dzieci i młodzieży o godz. 17.30.
    W sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece naszą codzienność. Comiesięczne nabożeństwo różańcowe będzie po Mszy św. o godz. 8.30.