Start » Ogłoszenia i intencje » Ogłoszenia » Ogłoszenia 15 kwietnia

Ogłoszenia 15 kwietnia

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY

15 kwietnia 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 

 1. Dzisiaj i przez cały tydzień chcemy pochylać się nad Pismem Świętym. W Tygodniu Biblijnym zachęcamy do osobistej lektury słowa Bożego, które pomoże nam zgłębić prawdę o Bogu przemawiającym do swojego ludu w księgach Starego i Nowego Testamentu.
  Przy ołtarzu na którym wystawiona jest figura św. Stanisława Kostki znajduje się Pismo św. i wyłożone są karteczki z wypisanym numerem fragmentu Listu św. Pawła do Rzymian. Chętnych prosimy o wzięcie takiej karteczki i rozważenie fragmentu Pisma św. w swoim domu.

 

 1. Za tydzień, w Niedzielę Dobrego Pasterza, będziemy modlić się o nowe powołania do służby w Kościele: kapłańskie, zakonne i misyjne.

 

 1. W Ciechanowie powstaje pierwsza nieformalna grupa młodzieży niepełnosprawnej z zaburzeniami neurologicznymi w wieku od 18 do 28 roku życia. Celem organizatorów jest zapewnienie niepełnosprawnym ruchowo młodym osobom optymalnych warunków ich aktywnemu rozwojowi i możliwie najpełniejszego uczestnictwa w ich życiu społecznym, poprzez:
  – wspólne spędzanie wolnego czasu i nawiązywanie nowych kontaktów rówieśniczych,
  – utworzenie grupy wsparcia, będącej motywacją do pracy nad uzyskaniem większej samodzielności i niezależności od osób trzecich,
  – organizowanie kół zainteresowań
  – wyznaczanie sobie coraz to nowych celów i zadań do wspólnego wykonywania,
  – zapewnienie pomocy grupie, podczas organizowanych spacerów, wycieczek i innych spotkań okolicznościowych.
  Organizatorem powołania tej grupy jest Pani Edyta Warszawska, matka 22 letniej Eweliny z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.
  Kontakt dla zainteresowanych uczestnictwem w grupie znajduje się gablocie ogłoszeń.