Start » Ogłoszenia i intencje » Ogłoszenia » Ogłoszenia 1 kwietnia

Ogłoszenia 1 kwietnia

NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

1 kwietnia 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE BISKUPA PŁOCKIEGO

„Łaska i miłosierdzie nad Jego wybranymi i nad świętymi Jego opatrzność” Mdr 4,15

 

Umiłowani Diecezjanie!

Stajemy ze wzruszeniem przy pustym grobie Zmartwychwstałego Chrystusa, aby z radosną wiarą spotykać Go w ten uroczysty Dzień Paschy, szczególnie w wielkanocnej Eucharystii.
To spotkanie opromienia i odmienia nas samych i naszą codzienność, budzi w nas wdzięczność wobec Przedwiecznego Ojca – za Jego łaskę i miłosierdzie, za Jego cudowną opatrzność, objawioną w odmianie losu „Pierworodnego spośród umarłych” – Jezusa Chrystusa. Nasz Zbawiciel zwyciężył grzech i śmierć, a nam daje udział w Swoim triumfie. Życzę Wam Kochani, aby stale doświadczać – jak tylu świętych, w tym nasz szczególny Patron św. Stanisław Kostka – zachwytu i zadziwienia Bożą miłością, która wszystko przemienia. Niech zawsze towarzyszą Wam pokój i radość oraz błogosławione owoce wzrastania w przyjaźni z Panem i w świętości. A św. Stanisław z Rostkowa niech stale oręduje za nami u Zmartwychwstałego, niech wyprasza potrzebne łaski naszej młodzieży, naszym rodzinom, wspólnotom parafialnym, naszej Ojczyźnie świętującej 100-lecie odzyskania niepodległości, całemu Kościołowi i światu!

† Piotr Libera

Biskup Płocki

 

  1. Od wczesnego rana pozdrawiamy się dzisiaj radosnym: Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Jest to nasze wielkanocne wyznanie wiary. Na tej prawdzie opiera się całe chrześcijaństwo i wiara Kościoła. Niech prawda o powstaniu z martwych naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, która niesie także nadzieję naszego zmartwychwstania, przenika całe nasze życie. Niech pozwoli nam w całkowitej szczerości serca świętować dzień radosnego zwycięstwa życia nad śmiercią. Życzymy sobie wzajemnie błogosławionych i szczęśliwych Świąt Wielkanocnych.

 

  1. Pragnę podziękować wszystkim, którzy pomogli w dobrym przygotowaniu się naszej wspólnoty do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Dziękuję ks. prałatowi Ireneuszowi za pomoc w spowiadaniu. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali ks. Piotrowi w przygotowaniu Ołtarza Wystawienia i Grobu Pańskiego, Siostrze Ładysławie, siostrze Lucjanie, państwu Danucie i Rajmundowi Niszczota, panom: Janowi Rogalskiemu, Zdzisławowi Grzelczykowi, Jackowi Makowskiemu, dwóm ministrantom Adrianowi Przybyszewskiemu, Piotrowi Jaskólskiemu. Dziękuję wszystkim ministrantom, posługującym w Wielkim Tygodniu.
    Dziękuję za czynny udział w liturgii Triduum Paschalnego: Nadzwyczajnym szafarzom Komunii św., lektorom, chórowi parafialnemu, asyście procesyjnej. Dziękuję Księżom Tomaszowi i Pawłowi za przygotowanie czuwania młodzieżowego i harcerskiego. Dziękuję wszystkim prowadzącym czuwanie w Wielką Sobotę i w nocy z soboty na niedzielę: Kołom Różańcowym, Członkom Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, Akcji Katolickiej, Odnowie w Duchu Św., Oazie Rodzin. Niech Wam wszystkim dobry Bóg wynagrodzi obfitością swojej łaski.

 

  1. Msze Święte dzisiaj według porządku świątecznego. Jutro, w Poniedziałek Wielkanocny, Msze Święte będą sprawowane w porządku niedzielnym.

 

  1. Uroczyste świętowanie Wielkanocy rozciąga się na oktawę. Każdy dzień tego tygodnia ma rangę uroczystości. Dlatego w tym tygodniu w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 

  1. W tygodniu wielkanocnym przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Uczcijmy te dni przez przyjęcie Komunii św. i udział w nabożeństwach.

 

  1. W pierwszy czwartek miesiąca – dzień dziękczynienia za dar Eucharystii i modlitwy za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Jak co miesiąc godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu, prowadzona przez Odnowę w Duchu Świętym, w tej intencji rozpocznie się po Mszy św. o godz.18.00.

 

  1. W pierwszą sobotę miesiąca nabożeństwo różańcowe będzie po Mszy św. o godz. 8.30.

 

  1. Za tydzień Niedzielę Miłosierdzia Bożego, po każdej Mszy Świętej we wspólnej modlitwie koronką będziemy wypraszać miłosierdzie dla nas i całego świata.