Start » Ogłoszenia i intencje » Intencje » Intencje 8-14 kwietnia

Intencje 8-14 kwietnia

NIEDZIELA 8 kwietnia

  7.00

1. + rodzice Helena i Edmund Wypyscy, Jan Wypyski, Robert Wypyski.

2. + Halina Czyżewska – od ucz. pog. – następna 5 czerwca godz. 6.30.

  8.30

1. w int. Janiny i Bogdana Grabowskich z okazji 40-lecia małżeństwa o błog. Boże, opiekę Matki Bożej i o zdrowie.

2. + Barbara Wierzbicka – od ucz. pog. – następna 5 czerwca godz. 7.00.

10.00

Chrzty – za parafian.

11.30

+ Jerzy Wilga.

16.00

+ Danuta i Jan Kielczyk, dziadkowie Brygida i Sergiusz Mykitiuk oraz Eugeniusz Stawiski.

18.00

+ Karol Michalski – 26 r. śm.

 

PONIEDZIAŁEK 9 kwietnia

  6.30

+ Leszek Przybyłowski – od ucz. pog. – następna 6 czerwca godz. 6.30.

  7.00

+ Anna Chojnowska i jej dzieci: Karol i Marta – od ucz. pog. – następna 7 czerwca godz. 7.00.

  8.30

+ Zofia-Maria Zub.

18.00

W int obrony życia i obrońców życia.

 

WTOREK 10 kwietnia

  6.30

+ Barbara Garnowska – od ucz. pog. – następna 8 czerwca godz. 6.30.

  7.00

+ Teresa Mikłowska – 8 r. śm.

  8.30

1. + Kazimierz Konop – od ucz. pog.

2. + Kazimierz Konop – od ucz. pog. – następna 28 maja godz. 18.00.

18.00

+ Barbara Grabowska – 9 r. śm.

 

ŚRODA 11 kwietnia

  6.30

+ Waldemar Dębski – od ucz. pog.

  7.00

+ Aniela Wróblewska – od ucz. pog. – następna 8 czerwca godz. 7.00.

  8.30

1. + Feliksa Garnowska – od ucz. pog.

2. + Feliksa Garnowska – od ucz. pog. – następna 9 czerwca godz. 6.30.

18.00

+ Alina Ziarkiewicz – 29 r. śm. oraz Piotr i Helena Miazek.

 

CZWARTEK 12 kwietnia

  6.30

1. + Henryk Szczechowicz – od ucz. pog.

2. + Henryk Szczechowicz – od ucz. pog. – następna 11 czerwca godz. 6.30.

  7.00

+ Grzegorz Miechowski – 1 r. śm.

  8.30

+ Henryk Rejniak – 10 r. śm.

18.00

+ Henryk Szustoski – 9 r. śm.

 

PIĄTEK 13 kwietnia

  6.30

+ Marek Kozłowski – od ucz. pog.

  7.00

1. + Paweł Ratkowski – od ucz. pog.

2. + Paweł Ratkowski – od ucz. pog. – następna 11 czerwca godz. 7.00.

  8.30

+ Roman Piotrowski – od ucz. pog. – następna 12 czerwca godz. 6.30.

18.00

W int. Ojczyzny.

 

SOBOTA 14 kwietnia

  6.30

+ Marianna i Antoni Krętkowscy.

  7.00

W int. Siostry Katarzyny o błog. Boże, opiekę Matki Bożej i o zdrowie.

  8.30

+Genowefa Zakolska, Helena Urbańska oraz Władysława i Józef Skura.

17.00

Ślub.

18.00

Ślub.