Start » Ogłoszenia i intencje » Intencje » Intencje 4-10 lutego

Intencje 4-10 lutego

NIEDZIELA 4 lutego  

  7.00

1. za parafian.

2. + Mariusz Gołębiewski – od ucz. pog. – następna 14 marca godz. 6.30

  8.30

+ Józef Kaczorek, Józefa Kaczorek, Ryszard, Tadeusz oraz Stefan i Grażyna Kaczorek.

10.00

+ rodzice Zygmunt i Helena Malinowscy, dziadkowie Ignacy, Bronisława, Irena i Józef Malinowscy oraz Tolek Malinowski.

11.30

+ Krzysztof Sadowski – 1 r. śm. oraz rodzice Krystyna i Stefan Sadowscy.

16.00

+ Leokadia, Edmund i Apolinary Leszczyńscy.

18.00

+ Marianna i Zygmunt Sitek oraz rodzina Sitek.

 

PONIEDZIAŁEK 5 lutego

  6.30

+ Franciszek Runo – od ucz. pog. – następna 14 marca godz. 11.30.

  7.00

+ Halina Klimkowska – od ucz. pog. – następna 13 marca godz. 12.30.

  8.30

+ Janina Pszczółkowska – od ucz. pog. – następna 15 marca godz. 6.30.

18.00

+ Anna Grabowska – 9 r. śm. i Józef Grabowski – 18 r. śm.

 

WTOREK  6 lutego

  6.30

+ Janusz Zasadzki – od ucz. pog. – następna 14 marca godz. 12.30.

  7.00

+ Jan Dziewanowski – od ucz. pog. – następna 15 marca godz. 7.00.

  8.30

+ Tadeusz Smoliński – od ucz. pog. – następna 16 marca godz. 6.30.

18.00

+ Lucyna Wróblewska – od ucz. pog. – następna 16 marca godz. 7.00.

 

ŚRODA  7 lutego

  6.30

+ Grzegorz Białowąs – od ucz. pog.

  7.00

+ Ryszard Cichocki – od ucz. pog.

  8.30

+ rodzice Józef i Czesława Gralak oraz ich rodzice i dzieci.

18.00

+ Halina Niestępska – od ucz. pog. – następna 17 marca godz. 6.30.

 

CZWARTEK 8 lutego

  6.30

+ Sławomir Zdrożny – od ucz. pog. – następna 17 marca godz. 7.00.

  7.00

+ Irena Krajewska – od ucz. pog. – następna 20 marca godz. 6.30.

  8.30

+ Mariusz Ozdarski – od ucz. pog. – następna 20 marca godz. 7.00.

18.00

+ Alina Chmielińska – od ucz. pog. – następna 20 marca godz. 8.30.

 

PIĄTEK 9 lutego

  6.30

+ Irena Chądzyńska – od ucz. pog.

  7.00

+ Bogdan Rynkowski – od ucz. pog. – następna 21 marca godz. 6.30.

  8.30

+ Wincenty Jezulewicz, Stanisław i Zofia Wasilewscy oraz Benedykt i Regina Wasilewscy.

18.00

W int Ojczyzny.

 

SOBOTA 10 lutego

  6.30

+ Marianna Baranowska – od ucz. pog.

  7.00

+ Alicja Chrostkowska – od ucz. pog. – następna 21 marca godz. 7.00.

  8.30

+ rodzice Janina Pazyrska – 6 r. śm. i Eugeniusz Pazyrski – 13 r. śm.

18.00

+ Dariusz i Andrzej Purzyccy oraz Jan i Pelagia Bartołd.