Start » Ogłoszenia i intencje » Intencje » Intencje 3-9 czerwca

Intencje 3-9 czerwca

NIEDZIELA 3 czerwca

  7.00

+ Wioletta i Andrzej Białobrzescy – od ucz. pog. – następna 1 września godz. 6.30.

  8.30

1.+ Zofia i Franciszek Janowscy, Henryka i Tadeusz Szymańscy oraz dziadkowie Janowscy i Sokolniccy.

2. + Czesława Kierzkowska – od ucz. pog. – następna 3 września godz. 6.30.

10.00

+ rodzice Irena Chądzyńska – 1 r. śm. i Ryszard Chądzyński.

11.30

+ Lucyna Klarowska – 2 r. śm. i Roman Klarowski – 27 r. śm.

16.00

+ Jadwiga – 19 r. śm., Wacław i Eugeniusz Kozłowscy.

18.00

1. + Irena Smolińska – 33 r. śm.

2. za parafian.

 

PONIEDZIAŁEK 4 czerwca

  6.30

+ Helena Jurkowska – od ucz. pog.

  7.00

1. + Mirosław Dębski – od ucz. pog.

2. + Mirosław Dębski – od ucz. pog.

  8.30

+ Zofia Mielcarek – 4 r. śm.

18.00

+ Albin, Kazimiera, Daniela, Mirosław, Wiesław i Waldemar Sosnowscy, Hanna, Bożena i Piotr Boniakowscy oraz Barbara Grzybowska.

 

WTOREK 5 czerwca

  6.30

+ Halina Czyżewska – od ucz. pog. – następna 31 sierpnia godz. 6.30.

  7.00

1. + Barbara Wierzbicka – od ucz. pog.

2. + Barbara Wierzbicka – od ucz. pog. – następna – 28 sierpnia godz. 6.30

  8.30

+ Józef Szczyglak – 5 r. śm.

18.00

+ Józef Mościcki – 5 r. śm. i rodzina Mościckich

 

ŚRODA 6 czerwca

  6.30

1. + Leszek Przybyłowski – od ucz. pog.

2. + Leszek Przybyłowski – od ucz. pog. – następna 30 sierpnia godz. 6.30.

  7.00

+ Mirosław Kraszewski.

  8.30

+ Andrzej Klimkowski – 4 r. śm.

18.00

W int. ks. proboszcz z okazji 36 r. świeceń kapłańskich.

 

CZWARTEK 7 czerwca

  6.30

+ Eugeniusz Janiszewski -11 r. śm. i Henryka Janiszewska – 20 r. śm.

  7.00

 + Anna Chojnowska i jej dzieci Karol i Marta – od ucz. pog. – następna 11 lipca godz. 18.00.

  8.30

+Janusz Wikliński – 23 r. śm i Artur Wikliński – 20 r. śm.

18.00

W int. kapłanów objętych koronką Medziugorską przez „Apostolat” Margerytki” z prośba o błog. Boże, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej na każdy dzień.

 

PIĄTEK 8 czerwca

  6.30

+ Barbara Garnowska – od ucz. pog. – następna 3 września godz. 7.00.

  7.00

+ Aniela Wróblewska – od ucz. pog.

  8.30

+ Janina, Franciszek, Stanisław, Bronisława i Stanisław Zbyszyńscy oraz ich rodzice.

18.00

W int. Ojczyzny.

 

SOBOTA 9 czerwca

  6.30

+ Feliksa Garnowska – od ucz. pog. – następna 4 września godz. 6.30.

  7.00

+ Helena i Adam Rosińscy oraz Maria i Tadeusz Rosińscy.

  8.30

+ Elżbieta Piekarska – 9 r. śm.

18.00

+ Alicja Chrostowska – od ucz. pog. – następna 4 września godz. 7.00.