Start » Ogłoszenia i intencje » Intencje » Intencje 23-29 września

Intencje 23-29 września

NIEDZIELA 23 września 

  7.00

W int. Julity i Ryszarda Grabowskich w 25 r. ślubu o błog. Boże, opiekę Matki Bożej i o zdrowie.

  8.30

+ Marianna, Klemens, Marian i Krystyna Kołakowscy.

10.00

1. za parafian – chrzty.

2. W int. Jadwigi i Daniela Długińskich w 40 r. ślubu o błog. Boże, opiekę Matki Bożej i o zdrowie.

11.30

+ Zofia i Franciszek Janowscy, Henryka i Tadeusz Szymańscy, dziadkowie Janowscy i Sokolniccy.

16.00

+ Janina Bieranowska – 2 r. śm.

18.00

+ Stefan Malinowski – 46 r. śm.

 

PONIEDZIAŁEK 24 września

  6.30

+ Waldemar Różycki – od ucz. pog. – następna 25 października godz. 7.00.

  7.00

+ Sebastian Maksymiuk – od ucz. pog.

  8.30

Za polskich parlamentarzystów, aby umocnieni Duchem Świętym jak najszybciej przyjęli ustawę chroniącą każde ludzkie życie i aby prawo stanowione przez nich było zawsze zgodnie z prawem Bożym.

18.00

+ Krzysztof Sosnowski – 9 r. śm. i Anna Ażgin – 4 r. śm.

 

WTOREK 25 września

  6.30

+ Jan Podlasiński – od ucz. pog. – następna 26 października godz. 18.00.

  7.00

+ Józefa Podlecka – od ucz. pog. – następna 26 października godz. 6.30.

  8.30

+ Alina Chmielińska od ucz. pog. – następna 26 października godz. 7.00.

18.00

W int. obrony życia i obrońców życia.

 

ŚRODA 26 września 

  6.30

 + Bogdan Rynkowski – od ucz. pog. – następna 26 października godz. 8.30.

  7.00

+ Janusz Zasadzki – od ucz. pog. – następna 27 października godz. 7.00

  8.30

Za polskich parlamentarzystów, aby umocnieni Duchem Świętym jak najszybciej przyjęli ustawę chroniącą każde ludzkie życie i aby prawo stanowione przez nich było zawsze zgodnie z prawem Bożym.

18.00

O błogosławieństwo Boże, światło i dary Ducha Święte, opiekę Matki Bożej i Boże prowadzenie dla Odnowy Ducha Św. i księdza opiekuna Pawła.

 

CZWARTEK 27 września

  6.30

+ Jan Dziewanowski – od ucz. pog. – następna 28 października godz. 7.00.

  7.00

+ Wiesław Pyszniewski – od ucz. pog. następna 29 października godz. 18.00.

  8.30

Za polskich parlamentarzystów, aby umocnieni Duchem Świętym jak najszybciej przyjęli ustawę chroniącą każde ludzkie życie i aby prawo stanowione przez nich było zawsze zgodnie z prawem Bożym.

18.00

+ rodzice Marianna i Edmund Łuba oraz Jerzy, Tadeusz i Andrzej Łuba.

 

PIĄTEK 28 września

  6.30

+ Stanisław Klepański – od ucz. pog. – następna 29 października godz. 8.30.

  7.00

+ Stanisław Sznilik – od ucz. pog. – następna 29 października godz. 6.30.

  8.30

+ Agnieszka Ponikiewska, Józef Plichta i rodzice Zawadka.

18.00

O błog. Boże, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Juliusza /w dniu urodzin / i jego braci.

 

SOBOTA 29 września

  6.30

+ Ryszard Czaplicki – 8 r. śm.

  7.00

+ Halina Niestępska – od ucz. pog. – następna 13 listopada godz. 6.30.

  8.30

+ Daniel Klimkowski – 1 r. śm.

17.00

Ślub.

18.00

+ Regina – 28 r. śm. i Stanisław Perzanowscy oraz Antoni Perzanowski.