Start » Ogłoszenia i intencje » Intencje » Intencje 23-29 grudnia

Intencje 23-29 grudnia

NIEDZIELA 23 grudnia

  7.00

+ rodzice Halina i Stanisław Klimkowscy.

  8.30

+ Eugeniusz Rudziński /z okazji imienin/.

10.00

Za parafian – chrzty.

11.30

+ Aleksander i Zuzanna Załęscy oraz dziadkowie Załęscy i Biedrzyccy.

16.00

+ rodzice Jadwiga i Aleksy Szumscy.

18.00

+ Wiktor, Andrzej, Krzysztof i Marek Pokorscy oraz Ewa Pokorska.

 

PONIEDZIAŁEK 24 grudnia /Wigilia/

  6.30

za dusze w czyśćcu cierpiące.

  7.00

1. + Adam Ignatowski.

2. + rodzice Stefan i Janina Bieńkowscy, Alinka Bieńkowska, Ludwik Bieńkowski i Mirosław Bieńkowski.

  8.30

+ Adam Milewski.

 

WTOREK  25 grudnia /I dzień Bożego Narodzenia/

  7.00

+ Renata Maria Nowacka – 16 r. śm., Tomasz Kucharski – 16 r. i Grzegorz Nowacki.

  8.30

+ Ryszard i Aniela Czapliccy.

10.00

+ Alfred Stancel.

11.30

Za parafian /chrzty/.

16.00

+ Adam i Kazimiera Jabłonowscy, Jadwiga i Stanisław oraz Tadeusz Piejdak, Paweł Suchoparski oraz dziadkowie pradziadkowie z obojga stron.

18.00

+ Sebastian Maksymiuk i Krzysztof Maksymiuk.

 

ŚRODA  26 grudnia  /II dzień Bożego Narodzenia/

  7.00

Dziękczynienie Panu Bogu i Matce Bożej za otrzymane  łaski i opiekę  nad Henryką i Andrzejem Hetmańskimi ich dziećmi i wnukami.

  8.30

+ Barbara Rykowska.

10.00

+ Marian Noremberg – 32 r. śm., Stanisława, Halina i Andrzej Noremberg oraz Wiesława Chrzanowska.

11.30

+ Zdzisław Arumiński.

16.00

O zdrowie dla Wojciecha Kiljana.

18.00

+ Józef Finik – 24 r. śm.

 

CZWARTEK 27 grudnia

  6.30

+ Barbara Wasilewska – 6 r. śm.

  7.00

+ Stanisław Sznilik – od ucz. pog. – następna 21 stycznia godz. 18.00.

  8.30

+ Andrzej Kocięcki – od ucz. pog. – następna 16 stycznia godz. 8.30.

18.00

+ Barbara – 15 r. śm. i Jerzy Omiecińscy.

 

PIĄTEK 28 grudnia

  6.30

+ Stanisław Klepański – od ucz. pog. – następna 26 stycznia godz. 6.30.

  7.00

+ Wiesław Pyszniewski – od ucz. pog. – następna 28 stycznia godz. 6.30.

  8.30

+ Jan Dziewanowski – od ucz. pog. – następna 28 stycznia godz. 7.00.

18.00

W int. obrony życia, obrońców życia i ks. opiekuna członków Duchowej Adopcji.

 

SOBOTA 29 grudnia  

  6.30

+ Eugeniusz Janiszewski /z okazji imienin/.

  7.00

+ Alicja Chrostowska – od ucz. pog. – następna 29 stycznia godz. 7.00.

  8.30

+ Zbigniew Kacprzyński – 4 r. śm. oraz rodzice Fokszej i teściowie Kacprzyńscy.

17.00

Ślub.

18.00

+ Jadwiga Solińska – 17 r. śm.