Start » Ogłoszenia i intencje » Intencje » Intencje 18-24 listopada

Intencje 18-24 listopada

NIEDZIELA 18 listopada

  7.00

Za parafian

  8.30

+ rodzice Halina i Kazimierz Ugoda oraz Ewa Ugoda.

10.00

+ Henryka Pątkowska – 20 r. śm, Wiesław Pątkowski oraz rodzice i rodzeństwo Pątkowscy.

11.30

+ Jadwiga i Franciszek Rudniccy oraz Michał i Feliksa Wasińscy.

16.00

+ rodzice Natalia i Jan Karczewscy, Krystyna Karczewska oraz dziadkowie Karczewscy i Balcerzak.

18.00

+ Tadeusz Wąsicki – 90 r. urodzin.

 

PONIEDZIAŁEK 19 listopada

  6.30

+ Wacława Margiel – od ucz. pog. – następna 3 stycznia godz. 7.00.

  7.00

+ Krystyna Buczek – 6 r. śm., rodzice Bronisława i Franciszek Buczek oraz rodzina Zielazińskich.

  8.30

+ rodzice Gołębiowscy, rodzice Wysoccy i Rozalia Mikucka.

18.00

+ Marianna Łyszkowska – 6 r. śm. i Emil Łyszkowski.

 

 

WTOREK  20 listopada

  6.30

+ Jerzy Bieranowski – od ucz. pog. – następna 4 stycznia godz. 6.30.

  7.00

W int. Ewy Łączyńskiej w 79 r. urodzin – o błog. Boże i zdrowie dla niej i całej rodziny.

  8.30

+ Andrzej, Marian i Tadeusz Rosińscy oraz Halina i Eugeniusz Kowalscy.

18.00

+ rodzice Wanda Stawowa – 25 r. śm i Henryk Stawowy, Jadwiga Józefowicz i Henryk Stawowy.

 

 

 

 

 

ŚRODA  21 listopada  

  6.30

+ Anna Król – od ucz. pog. – następna 4 stycznia godz. 7.00.

  7.00

+ Bracia: Janusz, Bogusław i Tadeusz Wiśniewscy.

  8.30

+ rodzice Władysław Laskowski – 25 r. śm. i Regina Laskowska – 20 r. śm., Kazimierz Laskowski – 33 r.  śm. oraz Anna Świdwa – 8 r. śm.

18.00

+ Artur Dobrowolski – 8 r. śm.

 

CZWARTEK 22  listopada

  6.30

+ Leon Lipski – od ucz. pog. – następna 7 stycznia godz. 7.00.

  7.00

+ Barbara Ropelewska – od ucz. pog. – następna 7 stycznia godz. 7.00.

  8.30

+ Cecylia Dobrowolska /z okazji imienin/.

18.00

Za zmarłych chórzystów i organistów.

 

PIĄTEK 23 listopada  

  6.30

+ Józef Domżalski – od ucz. pog.

  7.00

+ Kazimierz Wichowski – od ucz. pog.

  8.30

+ rodzice Apolonia i Stanisław Klimkowscy.

18.00

+ Jan Gadomski, Antoni Gadomski i Marianna Gadomska.

 

SOBOTA 24  listopada  

  6.30

+ Regina Ostaszewska.

  7.00

+ Janina Szewczyk -28 r. śm.

  8.30

+ Tadeusz Dymkowski – 9 r. śm. i Jerzy Kanownik.

18.00

+ Pelagia i Jan Bartołd oraz Andrzej i Dariusz Purzyccy.