Start » Ogłoszenia i intencje » Intencje » Intencje 16-22 września

Intencje 16-22 września

NIEDZIELA 16 września 

  7.00

Za parafian.

  8.30

+ Julianna Kaniewska – 11 r. śm., Henryk Kaniewski, Hanna Tuwalska i Tadeusz Tuwalski.

10.00

+ Mirosław Daszczyński – 2 r. śm. – od ucz. pog. – następna 9 listopada godz. 7.00.

11.30

+ Anna – 5 r. śm., Franciszek i Ferdynand Więckiewicz.

16.00

W int. Moniki i Dominika Molewskich w 22 r. ślubu o błog. Boże, opiekę Matki Bożej i o zdrowie.

18.00

+ rodzice Irena – 3 r. śm. i Kazimierz Trojanowscy.

 

PONIEDZIAŁEK 17 września

  6.30

+ Henryk Wojczuk – od ucz. pog.

  7.00

+ Jolanta Czarkowska-Wojtysiak – od ucz. pog.

  8.30

+ Eugeniusz Michalski – 43 r. śm., Jadwiga Michalska i Elżbieta Strupczewska.

18.00

+ Franciszek, Jan, Anastazja i Stanisław Liszewscy oraz Jacek Jankowski.

 

WTOREK  18 września

  6.30

+ Jan Bogdanowicz – od ucz. pog. – następna 22 października godz. 8.30.

  7.00

+ Mariola Mirzejewska – od ucz. pog. – następna 23 października godz. 6.30.

  8.30

+ Zenobia, Włodzimierz i Mieczysław Jaśkiewicz.

18.00

+ Jadwiga i Lucjan Dębscy.

 

ŚRODA  19 września 

  6.30

+ Dariusz Fronczak – od ucz. pog.

  7.00

+ Eugeniusz Kowalewski – od ucz. pog. – następna 23 października godz. 7.00

  8.30

+ Czesław Samsel i rodzice Samsel.

18.00

+ Zdzisław Arumiński – 4 r. śm.

 

CZWARTEK 20 września

  6.30

+ Stanisław Osiecki – od ucz. pog. – następna 23 października godz. 8.30.

 7.00

+ Teresa Gajczyk – od ucz. pog. następna 23 października godz. 18.00.

  8.30

Za polskich parlamentarzystów, aby umocnieni Duchem Świętym jak najszybciej przyjęli ustawę chroniącą każde ludzkie życie i aby prawo stanowione przez nich było zawsze zgodnie z prawem Bożym.

18.00

+ rodzice Aleksandra i Antoni Góreccy, Andrzej Górecki, Natalia i Józef Grabowscy oraz Elżbieta Łojewska.

 

PIĄTEK 21 września

  6.30

+ Irena Piotrowska – od ucz. pog. – następna 24 października godz. 6.30.

  7.00

+ Włodzimierz Walczak – od ucz. pog. – następna 24 października godz. 7.00.

  8.30

+ Stanisław Podsiedlik.

18.00

+ Mateusz Maciulewski /z okazji imienin i urodzin/.

 

SOBOTA 22 września

  6.30

+ Grażyna Szadkowska od ucz. pog. – następna 25 października godz. 6.30.

  7.00

 + Mirosława Kowalska.

  8.30

+ Henryka i Tomasz Śliwczak.

18.00

Ślub.