Start » Ogłoszenia i intencje » Intencje » Intencje 13-19 maja

Intencje 13-19 maja

NIEDZIELA 13 maja

  7.00

1. + Adam Ignatowski -1 r.śm.

2. + Alicja Chrostowska – od ucz. pog. – następna 9 czerwca godz. 18.00.

  8.30

+ Halina Noremberg – 18 r. śm. Stanisława, Marian i Andrzej Noremberg oraz Wiesława Chrzanowska.

10.00

Za parafian.

11.30

+ Aniela i Franciszek Mysiakowscy.

16.00

+ Jan Pawłowski oraz rodziny Pawłowskich i Nawrockich.

18.00

+ Alina Kierzkowska – 18 r. śm. i Zdzisław Kierzkowski.

 

PONIEDZIAŁEK 14 maja

  6.30

+ Stanisław Sznilik – od ucz. pog. – następna 9 czerwca godz. 18.00.

  7.00

+ Halina Niestępska – od ucz. pog. – następna 30 lipca godz. 6.30.

  8.30

+ Halina i Stefan Pietrzak.

18.00

+ Danuta Sikorska – 4 r. śm.

 

WTOREK 15 maja

  6.30

+ Zofia i Jan Sikorscy i ich dzieci oraz Zofia Zymler.

  7.00

+ Zofia Jankowska /z okazji imienin/.

  8.30

+ Halina Jaroszek – 10 r. śm.

18.00

+ rodzice Krystyna i Stanisław Kuczyńscy, rodzina Kuczyńskich, Kuciejów, Rogalskich, Szczubełków i Kosutów.

 

ŚRODA 16 maja

  6.30

+ Sławomir Zadrożny – od ucz. pog.

  7.00

+ Stanisława Smolińska – od ucz. pog. – następna 31 lipca godz. 6.30.

  8.30

1. + Mieczysław Mijakowski – 22 r. śm., rodzice Chrzanowscy i dziadkowie Mijakowscy.

2. + Mirosław Dębski – od ucz. pog. – następna 4 czerwca godz. 7.00.

18.00

+ Helena Zakrzewska – 3 r. śm. i Eugeniusz Zakrzewski – 17 r. śm.

 

CZWARTEK 17 maja

  6.30

+ Stanisława-Wiesława Kiełb – 1. śm.

  7.00

+ Stanisław Grądziel – 12 r. śm. i Hanna Iwińska – 2 r. śm,

  8.30

+ Maria Kowalska – 22 r. śm.

18.00

+ Jan i Pelagia Bartołd oraz Andrzej i Dariusz Purzyccy.

 

PIĄTEK 18 maja

  6.30

+ Wiesław Kalinowski – od ucz. pog. – następna 1 sierpnia godz. 6.30.

  7.00

+ Wacława Margiel – od ucz. pog. – następna 2 sierpnia godz. 8.30.

  8.30

+ Jerzy Bieranowski – od ucz. pog. – następna 3 sierpnia godz. 6.30.

18.00

W int. Piotra – z okazji 18 r. urodzin oraz Moniki o zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej.

 

SOBOTA 19 maja

  6.30

+ Ewa Kucińska – od ucz. pog. – następna 3 sierpnia godz. 8.30.

  7.00

+ Tadeusz Kiliański – 36 r. śm. oraz rodziny Kiliańskich, Topulskich i Zduńczyków.

  8.30

+ Anna Chrostowska – 6 r. śm.

18.00

+ rodzice Stanisław i Irena Bucholc.