Start » Ogłoszenia i intencje » Ogłoszenia » Ogłoszenia 3 grudnia

Ogłoszenia 3 grudnia

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU

3 grudnia 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 

SŁOWO BISKUPA PŁOCKIEGO DO DIECEZJAN

PO WIZYCIE U MISJONARZY W PERU

 

Czcigodni Księża,

Drogie Siostry Zakonne,

Kochani Diecezjanie Płoccy,

 

Pierwsza niedziela Adwentu rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Zgodnie z programem duszpasterskim Kościoła w Polsce pragniemy w najbliższych miesiącach otworzyć się na obecność i działanie Ducha Świętego w życiu naszych wspólnot i każdego z nas. Od zarania dziejów Kościoła, to właśnie Duch Święty sprawiał, że uczniowie Jezusa ruszali w świat, by głosić ludom i narodom dobrą nowinę o zbawieniu. Uzbrojeni Mocą z Wysoka kolejne zastępy misjonarzy opuszczały ojczyste strony, udając się w dalekie strony, których mieszkańcy pozbawieni byli światła Ewangelii. Także dziś nie brakuje duchownych i świeckich, którzy przepowiadają Chrystusa na terenach misyjnych. Są pośród nich również księża oraz osoby konsekrowane z naszej diecezji.

W ostatnich dniach listopada odwiedziłem czterech księży płockich, którzy pracują w Peru nad Amazonką. Dlatego korzystam z okazji, żeby przekazać Wam, Siostry i Bracia, serdeczne pozdrowienia od Księży: Marka, Zbigniewa, Pawła i Radosława. Była to pierwsza wizyta biskupa płockiego u misjonarzy pracujących od wielu lat nad brzegami najdłuższej rzeki świata. Trzech spośród nich jest proboszczami, a jeden rektorem wyższego seminarium duchownego w Iquitos. Dziękuję dobremu Bogu za czas spędzony wspólnie z misjonarzami, za możliwość poznania z bliska realiów życia misyjnego. Z pewnością niesie ono z sobą wiele radości płynących z budowania wspólnot parafialnych, ale nie brakuje w nim także trudności z którymi trzeba się zmagać na co dzień. Mówi się, że misjonarze, to żołnierze walczący na pierwszej linii frontu. Dni spędzone z płockimi misjonarzami w peruwiańskiej Amazonii potwierdziły, że jest w tym wiele prawdy. Zderzenie z odmienną kulturą, mentalnością, obyczajami zakorzenionymi często w dawnych wierzeniach, ponadto uciążliwy tropikalny klimat, wymagają od każdego misjonarza głębokiej wiary, hartu ducha, poświęcenia i pokory. Jestem pełen uznania dla płockich misjonarzy, którzy w tych trudnych warunkach dają wspaniałe świadectwo miłości Boga i ludzi żyjących niejednokrotnie w skrajnym ubóstwie. Dlatego proszę Was, Umiłowani Diecezjanie, módlcie się często za naszych misjonarzy! Proście też Pana żniwa o nowe powołania misyjne.

Na koniec, chcę gorąco podziękować kapłanom oraz wiernym świeckim za hojne wsparcie materialne misjonarzy, którzy odwiedzają parafie naszej diecezji, jak i za ofiary pieniężne przekazywane na diecezjalny fundusz misyjny – Bóg Zapłać! Dajcie a będzie wam dane, zapewnia nas Jezus w Ewangelii.

Niech rozpoczynający się dzisiaj okres Adwentu będzie obfity w dary Ducha Świętego, który przygotuje nasze serca na narodziny Syna Bożego. Ojciec Niebieski nieustannie bowiem posyła swego Syna w mocy Ducha Świętego, aby ludziom żyjącym w ciemnościach niewiary zabłysło światło zbawienia. Z całego serca, Umiłowani, Wam błogosławię i pozdrawiam z Tumskiego Wzgórza.

Wasz biskup Piotr

Płock, 27 listopada 2017 r.

 

 1. Dzisiaj rozpoczynamy adwentowe oczekiwanie na przyjście Zbawiciela w podwójnym charakterze. Przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia, ale równocześnie przypominamy sobie o konieczności czuwania, bo Chrystus przyjdzie powtórnie w chwale, jak to sam zapowiedział.

 

 1. Wraz z Adwentem rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. W Kościele w Polsce podejmujemy dwuletnią tematykę związaną z sakramentem bierzmowania pod ogólnym hasłem: „Duch, który umacnia miłość…”. Będzie to naturalna kontynuacja zakończonego cyklu związanego z sakramentem chrztu. W pierwszym, dziś rozpoczynającym się, roku będzie towarzyszyć nam hasło: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, a symbolami będą olej krzyżma oraz namaszczenie i nałożenie rąk.

 

 1. Udział we Mszach Świętych roratnych ku czci Maryi Niepokalanej w poniedziałek i środę z udziałem dzieci o godz.18.00 a w pozostałe dni tygodnia o godz. 6.30, niech będzie naszą odpowiedzią na zachętę do ciągłego czuwania. Wszyscy przynosimy świece, a dzieci mają lampiony i uczestniczą w procesji na wejście.

 

 1. Jutro, we wspomnienie św. Barbary, otaczamy modlitwą bezrobotnych i poszukujących pracy.

 

 1. W środę wspominamy św. Mikołaja. Pamiętamy o tych, którzy obdarują nas upominkami.

 

 1. W tym tygodniu w pierwszy czwartek miesiąca wspominamy ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Po Mszy św. wieczorowej zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu prowadzoną przez Odnowę w duchu Świętym w intencji powołanych do służby Bożej i o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

 

 1. W piątek czcimy Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Zapalona świeca roratna symbolizuje Niepokalaną. Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Chociaż jest to dzień pracy, zachęcamy do licznego udziału we Mszy Świętej.

 

 1. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym, działająca przy naszej parafii serdecznie zaprasza w piątek, 8 grudnia o godz. 19.00 do fary na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie.

 

 1. W przyszłą niedzielę będziemy modlić się i zbierać do puszek ofiary na pomoc Kościołowi na Wschodzie.

 

 1. Po chórem można nabyć świece Caritasu w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

 

 1. W tym tygodniu pan organista będzie roznosił opłatki wigilijne według następującego planu:
  Poniedziałek – ul. Płocka, Graniczna
  Wtorek – Przążewo, ul. Sierakowskiego, Przasnyska
  Środa – ul. Szumna, Ułańska
  Czwartek – os. Bojanowskiego
  Piątek – ul. Narutowicza
  Sobota – ul. Obozowa, Wierzbowa, Partyzantów, Ułańska, Równa, Spokojna, Młynarska, Cicha, Górna