Start » Ogłoszenia i intencje » Ogłoszenia » Ogłoszenia 20 sierpnia

Ogłoszenia 20 sierpnia

DWUDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

20 sierpnia 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

KSIĘDZA ARCYBISKUPA STANISŁAWA GĄDECKIEGO

W ZWIĄZKU Z NAWAŁNICAMI, JAKIE NAWIEDZIŁY POLSKĘ

 

W nawiązaniu do wiadomości, jakie napływają z miejscowości zniszczonych przez nawałnice dnia 11 sierpnia br., składam moje kondolencje wszystkim, którzy przeżywają dotkliwą stratę swoich bliskich. Słowa mojej solidarności i zapewnienia o modlitwie kieruję również do tych poszkodowanych, którzy ucierpieli i ponieśli dotkliwe szkody materialne.

Zwracam się z apelem do wszystkich Polaków, prosząc o wsparcie dla dotkniętych skutkami nawałnic. Proszę tak o modlitwę, jak i pomoc materialną, której można udzielić w ramach akcji organizowanej przez Caritas Polska.

Aby pomóc należy wysłać SMS z hasłem WICHURA pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT) lub dokonać wpłaty na konto Caritas PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 – z dopiskiem WICHURA.

Bliższe informacje dotyczące sposobów pomocy można odnaleźć na stronie internetowej www. caritas.pl

Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i z serca błogosławię,

 

Warszawa, dnia 15 sierpnia 2017 roku

 

† Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 

 

 

ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO NA DOŻYNKI DIECEZJI PŁOCKIEJ

I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

Umiłowani Rolnicy, Siostry i Bracia!

Od Święta Matki Boskiej Zielnej gospodarze i gospodynie niosą do świątyń żniwne wieńce i kwiaty, warzywa i owoce, chleby i zioła. Czynią to zawsze w postawie dziękczynienia Stwórcy za to, że pobłogosławił ich pracy i ziemia wydała plon.

Dożynki to najpiękniejszy obrzęd związany z rolniczą pracą. Są ukoronowaniem żniwnego trudu wielu ludzi, a zwłaszcza rolników. W bieżącym roku dziękczynienie za zbiory wpisuje się w 100 rocznicę objawień fatimskich i w Rok św. Brata Alberta. Ten nasz święty Rodak, zostawił nam piękne przesłanie: „Powinno się być dobrym jak chleb, który dla każdego leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny”. Jakże te słowa są dzisiaj aktualne.

Gorąco zapraszam Was – Kochani – na Dożynki Diecezji Płockiej, które odbędą się w Sierakowie k. Przasnysza, w niedzielę 27 sierpnia br. Połączone one będą z dożynkami Województwa Mazowieckiego i Ziemi Przasnyskiej. Przybądźcie na godz. 11.00 na płytę lotniska. Uroczystość rozpocznie się poświęceniem wieńców żniwnych i Mszą Świętą dziękczynną.

Wiem, że tegorocznym żniwom towarzyszyła niepogoda, a niekiedy nawet różne nawałnice. Serca wielu rolników przepełnia lęk o utrzymanie gospodarstw i opłacalność pracy, o to gdzie sprzedacie swoje produkty. Tym bardziej nie możemy ustawać w modlitwie i szukać oparcia w Bogu. Liczę, jak zawsze, na obecność Czcigodnych Księży oraz Rolników z wieńcami dożynkowymi. Zapraszam także ludzi miast i wszystkich pracujących na rzecz rolnictwa. Polecam Was opiece Maryi Pani Równin Mazowsza i Królowej Ziemi Dobrzyńskiej.

Z wyrazami pasterskiej miłości w Chrystusie Panu –

 

Płock, dnia 16 sierpnia 2017 r.

† Piotr Libera

Biskup Płocki   

 

 

  1. W sierpniu często nasze myśli i modlitwy kierujemy do Matki Bożej. W ubiegłym tygodniu celebrowaliśmy jedną z największych uroczystości w Kościele: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. We wtorek, 22 sierpnia, będziemy radowali się Maryją – Królową. Od najwcześniejszych wieków Kościół wierzył w królowanie Maryi. Wiele narodów i państw obrało Maryję za swoją Królową. Także i nasz naród, odczytując znaki czasu, powierzył Jej swoje losy. Tak uczynił właśnie król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej, dziękując za ocalenie podczas najazdu szwedzkiego. Uroczyście uznał ten fakt papież Pius XII w 1954 roku. Pamiętajmy, że Maryja jest Królową wszystkich, gdyż wydała na świat Syna – Króla i Pana wszystkiego.

 

  1. W środę, 23 sierpnia, przypada Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. Również w naszym narodzie nie brakuje osób, które były prześladowane za swoje poglądy, a nawet oddały swoje życie za prawdę. Najlepszym współczesnym przykładem jest bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Aby ofiara ich cierpienia zrodziła zbawienne dla naszej Ojczyzny owoce, będziemy prosili Chrystusa Króla oraz Jego Matkę, którą w środy wzywamy jako Nieustająca Pomoc.

 

  1. W piątek o godz. 17.00 będzie comiesięczna adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji obrony życia i obrońców życia, a o godz. 18.00 Msza św. w tej samej intencji.

 

  1. W sobotę, 26 sierpnia, ponownie nasze myśli i serca skierujemy do Jasnej Góry, aby uczcić Najświętszą Maryję Pannę Częstochowską. Tego dnia w Duchowej Stolicy Polski odbędą się główne uroczystości związane z obchodami 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Jasnogórskiego.

 

  1. 22 sierpnia posługę wikariuszowską w naszej parafii kończą, po 5 latach ks. Jarosław Szumański i po 3 latach ks. Grzegorz Sieczka. Ks. bp Piotr Libera mianował ks. Jarosława wikariuszem parafii Świętego Krzyża w Płocku, a ks. Grzegorza wikariuszem parafii Dobrzyń nad Drwęcą. Bardzo serdecznie dziękuję obydwu księżom za służbę duszpasterską na rzecz duchowego dobra naszej wspólnocie parafialnej. Dziękuję za sprawowane sakramenty św., za opiekę kapłańską nad różnymi grupami działającymi przy naszej farnej świątyni. Ks. Jarosławowi dziękuję za trud katechetyczny w Szkole Podstawowe nr 6, w Gimnazjum nr 3, w Zespole Szkół nr 3 i w Niepublicznym Przedszkolu „Akademia Małego Odkrywcy”. Dziękuję za pracę z Odnową w Duchu Świętym, za wzorowe prowadzenie Koła Ministranckiego, za opiekę nad Kołami Żywego Różańca i za pracę z młodzieżą – w wielorakich wymiarach – w ramach duszpasterstwa parafialnego i dekanalnego. Ks. Grzegorzowi dziękuję za katechizację młodzieży z Zespołu Szkół nr 1, za katechizację w Niepublicznym Przedszkolu „Zamkowe Skrzaty” i Przedszkolu nr 6. Dziękuję za troskę duszpasterską roztoczoną nad harcerzami i opiekę nad lektorami. To duchowe dobro, które jest najważniejsze, zasiane przez Księży w sercach parafian na pewno na różne sposoby będzie owocować teraz i w przyszłości. W imieniu całej wspólnoty parafialnej bardzo serdecznie Księżom dziękuję. Na koniec pragnę zaznaczyć, że zewnętrznym znakiem obecności ks. Jarosława w naszej parafii pozostaną, między innymi, odnowione procesyjne paramenty.