Start » Ogłoszenia i intencje » Ogłoszenia » Ogłoszenia 19 lutego

Ogłoszenia 19 lutego

SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

19 lutego 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

Słowo Biskupa Płockiego Piotra Libery

na 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

 

Drodzy Diecezjanie!

Jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoi Kościół i nasza Ojczyzna, jest ochrona trzeźwości. W niedzielę 26 lutego br. rozpocznie się 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest to szczególny czas modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i wynagradzania Bogu za grzechy pijaństwa. Jubileuszowy Tydzień Modlitw rozpoczyna Narodowy Kongres Trzeźwości, którego hasło brzmi: „Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu”. Jest on wyjątkową szansą na zjednoczenie działań wszystkich Polaków. Każdy z nas może i powinien wnieść osobisty wkład w przygotowanie i przebieg Kongresu poprzez modlitwę, czuwanie nad własną trzeźwością i dawanie świadectwa.

Wyjątkowo cennym darem jest dar abstynencji w roku Kongresu Trzeźwości. Niech nasza postawa i zaangażowanie w to dzieło, z pomocą łaski Bożej, przyniesie błogosławione owoce dla Kościoła i całej naszej Ojczyzny.

 

Płock, dnia 9 lutego 2017 r.

Wasz biskup Piotr

 

 

  1. 22 lutego przypada 86 rocznica Objawień Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie w płockim klasztorze. Czciciele Bożego miłosierdzia z Płocka zachęcają, aby tego dnia , tj. w najbliższą środę, w godz. od 19 do 21 w oknach naszych domów płonęło światło miłosierdzia. Ma to być przypomnienie tamtego wieczoru, gdy 26- letnia s. Faustyna ujrzała Pana Jezusa w białej szacie, z jedną ręką wzniesioną do błogosławieństwa, a drugą dotykającą szaty na piersiach. Przez ten prosty znak zapalonej świecy w oknie mieszkań wyrazimy naszą więź z miejscem objawień i wdzięczność Panu Bogu za dar Jego Miłosierdzia.

 

  1. W piątek, 24 stycznia o godz. 17.00 będzie comiesięczna adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji obrony życia i obrońców życia, a o godz. 18.00 Msza św. w tej intencji.