Start » Ogłoszenia i intencje » Ogłoszenia » Ogłoszenia 16 lipca

Ogłoszenia 16 lipca

PIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

16 lipca 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Panem Bogiem, umocnieniu wiary. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata. Zobowiązuje nas do tego sam Zbawiciel: „Idźcie i głoście”!

 

  1. Czas urlopów, wakacji wykorzystajmy na pogłębienie naszej wiedzy religijnej przez lekturę prasy katolickiej, dobrych książek wyjaśniających prawdy wiary czy też oglądanie wartościowych programów telewizyjnych. Interesujmy się tym, co dzieje się w życiu Kościoła nie tylko w naszej parafialnej wspólnocie czy diecezji, ale także w Kościele powszechnym. Mądrze korzystajmy ze środków, jakie daje nam współczesna technika, aby pogłębiać naszą świadomość przynależności do Chrystusowego Kościoła.

 

  1. W naszych modlitwach pamiętajmy o tych z naszych rodzin i z naszej wspólnoty parafialnej, którzy wyjechali w różne zakątki świata, zwłaszcza o dzieciach i młodzieży. Niech po dobrym wypoczynku i bez uszczerbku na duchu szczęśliwie powrócą do domu.

 

  1. Trwają zapisy na 36 Pieszą Pielgrzymkę Diecezji Płockiej na Jasną Górę. Pielgrzymi wyruszą na Jasną Górę 6 sierpnia po Mszy św. w katedrze płockiej. Do Częstochowy dotrą 14 sierpnia w godzinach porannych.
    Wszystkich, którzy z jakichś powodów nie mogą się udać na szlak pielgrzymkowy, zapraszamy do pielgrzymowania duchowego. Pielgrzymi duchowi otrzymają modlitewnik z rozważaniami na każdy dzień, wraz z trasą pielgrzymki. Pragniemy w ten sposób utworzyć wielką wspólnotę modlitewną, która będzie wspierać wszystkich wędrujących.