Start » Ogłoszenia i intencje » Ogłoszenia » Ogłoszenia 12 marca

Ogłoszenia 12 marca

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

12 marca 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Dziś jest druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżyli z jak największym duchowym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania. Czyni to także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji. W naszej parafii rekolekcje rozpoczną się za dwa tygodnie, w niedzielę 26 marca.
  Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek o godz.17.00 razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy drogę krzyżową, a w niedziele o godz. 17.30 rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas gorzkich żali. Zachęcam do licznego udziału w tych nabożeństwach.

 

 1. W dzisiejszą niedzielę naszymi modlitwami obejmujemy głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy Dobrą Nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia dla odkupienia innych braci. Ofiarami do puszek przed kościołem wspieramy misjonarzy i wszelkie dzieła misyjne. Niech to będzie wyraz naszej solidarności i wymierny udział w misji ewangelizacyjnej Kościoła.

 

 1. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów, aby w ten sposób wynagrodzić Panu Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory.
  Kochani Rodzice i Wychowawcy, z większą troską spójrzcie w tym czasie na swoje dzieci. To na Was spoczywa obowiązek dobrego wychowania młodego pokolenia, także w duchu tradycji i naszej polskiej pobożności.

 

 1. W najbliższy poniedziałek przypada 4. rocznica wyboru papieża Franciszka na stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie zdołał przeprowadzić Kościół przez burzliwe współczesne czasy.

 

 1. W przyszłą niedzielę o godz. 11.30 będziemy obchodzić zewnętrzne uroczystości ku czci św. Józefa patrona naszej parafii. Święty Józef spełnił  szczególną rolę wobec Pana Jezusa, będąc Jego opiekunem. Niech św. Józef wyprasza ojcom i opiekunom rodzin łaskę dobrego spełniania powierzonych mu obowiązków troski o rozwój i świętość własnej rodziny i innych osób powierzonych ich opiece. Na główne nabożeństwo o 11.30, po którym będzie procesja eucharystyczna wewnątrz kościoła, zapraszamy asystę procesyjną i chór parafialny „Victoria”.

 

 1. Wczoraj w Ciechanowie odbyły się rejonowe eliminacje w ramach 24. Sacrosong Diecezji Płockiej, którego finał odbędzie się 6 maja 2017 r. w Gostyninie. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie eliminacji był ks. Jarosław. Serdecznie dziękujemy Powiatowemu Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie za pomoc w przeprowadzenie tego etapu Sacrosongu. Z trzech dekanatów: ciechanowskiego wschodniego, ciechanowskiego zachodniego i przasnyskiego, które stanowiły rejon ciechanowski nasz chór parafialny Victoria zakwalifikował się do finału zajmując I miejsce. Gratulujemy panu Dominikowi i chórzystom tego sukcesu i życzymy powodzenia na występie finałowym w Gostyninie.

 

 1. Ofiary na kwiaty i na dekorację Grobu Pańskiego można składać w niedzielę na tacę w kopertach, albo po Drodze Krzyżowej do puszek przy wyjściu z kościoła, bądź w kancelarii parafialnej.

 

 1. Pod chórem można, jak co roku, nabywać czekoladowe baranki, z których dochód będzie przeznaczony na działalność charytatywną Caritas Diecezji Płockiej.