Start » Ogłoszenia i intencje » Intencje » Intencje 7-13 maja

Intencje 7-13 maja

NIEDZIELA 7 maja

  7.00

Za parafian

  8.30

+ Eugeniusz Nowacki – od ucz. pog. – następna 7 lipca godz. 8.30.

10.00

+ Halina Noremberg – 17 r. śm. Stanisława, Marian i Andrzej Noremberg oraz Wiesława Chrzanowska.

11.30

+ Stanisław i Stanisława Tatkowscy oraz Barbara i Marian Piątkowscy.

16.00

+ Jacek Kosior – 2 r. śm.

18.00

+ Jan Rogowski – 25 r. śm.

 

PONIEDZIAŁEK 8 maja

  6.30

+ Stanisław Cybulski.

  7.00

+ Stanisław Niestępski oraz Stanisław i Zofia Strusińscy.

  8.30

+ Stanisława i Stanisław Jaroszek.

18.00

+ Stanisław Liszewski i Stanisław Romkowski.

 

WTOREK 9 maja

  6.30

+ rodzice Anna i Władysław Kulas oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

  7.00

+ Mieczysław Kucharczyk – od ucz. pog.

  8.30

+ Stanisław Chwaszczewski oraz Zofia i Stanisław Rogowscy.

18.00

+ Stanisław Makulski – 6 r. śm.

 

ŚRODA 10 maja

  6.30

+ Teresa Kalbarczyk – od ucz. pog. – następna 8 lipca godz. 6.30.

  7.00

+ Wioletta i Andrzej Białobrzescy – od ucz. pog. – następna 10 lipca godz. 6.30.

  6.30

+ Stanisław Borowiec – 16 r. śm.

18.00

+ Grzegorz Malanowski – 2 r. śm. – od ucz. pog. – następna 10 lipca godz. 8.30.

 

CZWARTEK 11 maja

  6.30

+ Urszula Jakubowska – od ucz. pog. – następna 11 lipca godz. 6.30.

  7.00

1.+ Hanna Żebrowska – 5 r. śm. oraz Romana i Tadeusz Chmielińscy.

2.+ Reneta Konarzewska – od ucz. pog. – następna 11 lipca godz. 8.30.

  8.30

+ Helena Miazek – 38 r. śm. i Piotr Miazek oraz Alina Ziarkiewicz.

17.00

Bierzmowanie.

 

PIĄTEK 12 maja

  6.30

+ Genowefa Jasiewicz i dusze w czyśćcu cierpiące.

  7.00

+ Marianna Cichocka.

  8.30

+ Leokadia Trętowska – 31 r. śm. i Emilian Trętowski – 36 r. śm.

18.00

W int. Ojczyzny.

 

SOBOTA 13 maja

  6.30

+ Zbigniew Kalinowski – od ucz. pog. – następna 12 lipca godz. 6.30.

  7.00

+ Józef i Czesława Gralak oraz ich rodzice i dzieci.

  8.30

+ Mirosław Karaszewski – 4 r. śm.

16.00

Ślub.

18.00

+ Danuta Sikorska – 3 r. śm.