Start » Ogłoszenia i intencje » Intencje » Intencje 5-11 marca

Intencje 5-11 marca

NIEDZIELA 5 marca

  7.00

Za parafian.

  8.30

1. + Stanisława Noremberg – 4 r. śm., Marian i Andrzej Noremberg i Wiesława Chrzanowska.

2. + Tomasz i Marianna Danielewicz.

10.00

+ Elżbieta – 7 r. śm., Franciszek, Hilary i Jadwiga Krośniccy oraz Stanisław Zaborowski

11.30

+ Eugeniusz Margiel – 10 r. śm.

16.00

+ Jadwiga Pieńkowska – 1 r. śm., Szczepan Pieńkowski i Mirosław Pieńkowski.

18.00

+ Witold Ruszczycki – 17 r. śm.

 

PONIEDZIAŁEK 6 marca

  6.30

+ Walerian Balicki – od ucz. pog. – następna 4 kwietnia godz. 6.30.

  7.00

+ Zbigniew Kuciński – 15 r. śm.

  8.30

+ Andrzej Kącki – od ucz. pog. – następna 4 kwietnia godz. 8.30.

18.00

+ Marek Blankiewicz – 2 r.śm., Henryka i Władysław Blankiewicz oraz Lucyna i Kazimierz Michalscy.

 

WTOREK 7 marca

  6.30

+ Grzegorz Malanowski – od ucz. pog. – następna  12 marca godz. 18.00.

  7.00

+ Helena Kutnik – od ucz. – pog.- następna 5 kwietnia godz. 6.30.

  8.30

+ Helena Miazek.

18.00

+ Regina Popielarska – 5 r. śm.

 

ŚRODA  8 marca  

  6.30

+ Paweł Rewicki– od ucz. pog. – następna 5 kwietnia godz. 7.00.

  7.00

+ Maria Lubańska – od ucz. pog.

  8.30

+ Krzysztof Sadowski – od ucz. pog. – następna 5 kwietnia godz. 8.30.

18.00

+ Tadeusz Szczyglak – od ucz. pog. – następna 7 kwietnia godz. 7.00.

 

CZWARTEK   9 marca

  6.30

+ Barbara Duszczyk – od ucz. pog. – następna 10 kwietnia godz. 6.30.

  7.00

+ Stanisława Kozłowska – od ucz. pog.

  8.30

+ Andrzej Rulkowski – 18 r. śm., Dariusz Rulkowski – 6 r. śm. oraz Ewa i Linda Rulkowskie.

18.00

+ rodzice Antonina i Stanisław Różyccy.

 

PIĄTEK   10 marca

  6.30

+ Janina Pszczółkowska – od ucz. pog. – następna 10 kwietnia godz. 7.00.

  7.00

+ Agnieszka Froch – od ucz. pog. – następna 11 kwietnia godz. 7.00.

  8.30

+ Jan Więckiewicz – 21 r. śm., Leszek Więckiewicz, Dorota Teklińska oraz rodzice Rzeczkowscy.

 18.00

W int. Ojczyzny.

 

SOBOTA  11 marca

  6.30

+ Aniela Król – od ucz. pog. – następna 12 kwietnia godz. 6.30.

  7.00

+ Krystyna i Tadeusz Murawscy, Jerzy Obrębski, Józefa i Stanisław Obrębscy.

  8.30

+ Janina Kałandyk – od ucz. pog. – następna 18 kwietnia godz. 7.00.

18.00

Za tragicznie zmarłe nauczycielki w 33 rocznice śm.:
Mirosława Zadrożna-Podlińska, Sylwia Blicharska, Iwona Ruszczyńska, Daniela Nowakowska, Henryka Tańska, Iwona Ciarkowska i Janina Piotrowska.