Start » Ogłoszenia i intencje » Intencje » Intencje 2-8 kwietnia

Intencje 2-8 kwietnia

NIEDZIELA 2 kwietnia

  7.00

1. W int. Justyny i Pawła Skowrońskich z okazji 1 r. ślubu o błog. Boże, opiekę Matki Bożej i o zdrowie.

2. za parafian.

  8.30

+ Eugeniusz Ugodziński – 5 r. śm., rodzice Józef i Stanisława Ugodzińscy, rodzice Wacław i Czesława Pikus oraz ich dzieci.

10.00

+ Małgorzata Rudnicka – 25 r. śm.

11.30

+ Zofia-Cecylia Wyszczelska – 5 r. śm. oraz Stanisław i Zofia Pikus.

16.00

+ Marianna Adamska – 11 r. śm. i Jarosław Adamski – 12 r. śm.

18.00

+ Karol Michalski – 25 r. śm.

 

PONIEDZIAŁEK 3 kwietnia

  6.30

+ Krystyna Podlecka – 15 r. śm.

  7.00

+ Halina Ulatowska – od ucz. pog. – następna 30 maja godz. 6.30.

 8.30

+ Tadeusz Pomoryn – od ucz. pog. – następna 2 czerwca godz. 6.30.

18.00

+ Regina Kolwicz – 11 r. śm. i Tadeusz Kolwicz.

 

WTOREK 4 kwietnia

  6.30

+ Walerian Balicki – od ucz. pog. – następna 2 czerwca godz. 7.00.

  7.00

+ Andrzej Długołęcki – od ucz. pog. – następna 3 czerwca godz. 6.30.

 8.30

+ Andrzej Kącki – od ucz. pog. – następna 5 czerwca godz. 6.30.

18.00

+ Jadwiga Michalska – 20 r. śm., Eugeniusz Michalski i Elżbieta Strupczewska.

 

ŚRODA 5 kwietnia

  6.30

+ Helena Kutnik – od ucz. pog. – następna 5 czerwca godz. 7.00.

  7.00

+ Paweł Rewicki – od ucz. pog. – następna 6 czerwca godz. 6.30.

  8.30

+ Krzysztof Sadowski – od ucz. pog. – następna 7 czerwca godz. 7.00.

18.00

+ Janina i Aleksander Humięccy i Helena Banaś.

 

CZWARTEK  6 kwietnia

  6.30

+ Tadeusz Wąsicki – 12 r. śm.

  7.00

1. O powołania do Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek.

2. + Dariusz Walczak – od ucz. pog. – następna 8 czerwca godz. 6.30.

  8.30

+ Ryszarda Szewczyk – 7 r. śm.

18.00

W int. kapłanów objętych koronką Medziugorską przez Apostolat „Margaretka” z prośbą o Boże błog., moc Ducha Św., świętość życia i opiekę Matki Bożej na każdy dzień.

 

PIĄTEK  7 kwietnia

  6.30

+ Krzysztof Przybyłowski – 2 r. śm. i Zdzisław Przybyłowski.

  7.00

+ Tadeusz Szczyglak – od ucz. pog. – następna 8 czerwca godz. 7.00.

  8.30

+ rodzice Stanisław i Zofia Górscy.

18.00

+ Teresa Mikłowska – 7 r. śm.

 

SOBOTA 8 kwietnia

  6.30

+ Zofia Zub – od ucz. pog. – następna 8 czerwca godz. 8.30.

  7.00

+ Włodzimierz Szelkowski – od ucz. pog. następna 9 czerwca 6.30.

  8.30

+ Marian Różycki – 13 r. śm. i Halina Różycka – 8 r. śm.

18.00

+ Jerzy Wilga – 1 r. śm. – od ucz. pog. – następna 10 czerwca godz. 6.30.