Start » Ogłoszenia i intencje » Ogłoszenia » Ogłoszenia 31 lipca

Ogłoszenia 31 lipca

OSIEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

31 lipca 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Dobiega końca piękny festiwal wiary i młodości, jaki przez ostatnie 10 dni przeżywaliśmy w naszej Ojczyźnie podczas XXXI Światowych Dni Młodzieży i wizyty Ojca Świętego. Dziś przypada kulminacyjny moment dni młodzieży – tzw. Msza posłania pod przewodnictwem papieża.

 

  1. Jutro będziemy przeżywać kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Niech wspomnienie tego patriotycznego zrywu przypomina nam nieustannie o potrzebie modlitwy za naszą umiłowaną Ojczyznę, za tych, którzy za jej wolność oddali życie, oraz za tych, którym powierzono odpowiedzialne stanowiska.

 

  1. Również jutro rozpoczyna się sierpień, miesiąc wielu ważnych wydarzeń w historii naszej Ojczyzny, miesiąc pieszych pielgrzymek do tronu Jasnogórskiej Madonny oraz miesiąc wytężonej pracy przy żniwach. Wesprzyjmy modlitwą nasz kraj i podejmujących trudy pielgrzymki bądź pracy na polu. Niech będzie to również dar całkowitej lub czasowej abstynencji od wszelkich używek, zwłaszcza od alkoholu. To dobra okazja, by ćwiczyć wolę i ducha.

 

  1. Święty Franciszek z Asyżu żywił wyjątkową miłość do Maryi. Opieką otoczył kaplicę pw. Matki Bożej Anielskiej, zwanej Porcjunkulą, której rocznica poświęcenia przypada 2 sierpnia. W tej kaplicy Święty Franciszek otrzymał słynny odpust, który papieże zatwierdzili i którym objęli cały Kościół właśnie na dzień rocznicy jej poświęcenia.

Warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie kościoła parafialnego i odmówienie w nim Ojcze nasz, Zdrowaś MaryjoWierzę w Boga oraz wypełnienie zwykłych warunków odpustu, czyli stan łaski uświęcającej, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Odpust można zyskać od południa dnia 1 sierpnia do północy 2 sierpnia i ofiarować za siebie lub za kogoś ze zmarłych. Korzystajmy z tej łaski darowania kar doczesnych za grzechy już odpuszczone nam w sakramencie pojednania.

 

  1. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

 

  1. W czwartek w liturgii Kościoła będziemy wspominać Świętego proboszcza z Ars. Naszą modlitwę ofiarujemy za powołanych do służby Bożej oraz o nowe i święte powołania. Po Mszy św. będzie godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji kapłanów powołania kapłańskie i zakonne prowadzona przez Odnowę w Duchu Świętym.

 

  1. W pierwszy piątek Adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 zakończymy Mszą św. o godz. 18.00 ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

  1. W pierwszą sobotę miesiąca będziemy obchodzić święto Przemienienia Pańskiego. Warto uświadomić sobie, że każda Eucharystia jest naszym wejściem na górę Przemienienia i kontemplacją Chrystusowego oblicza. Po Mszy Świętej o godz. 8.30 odprawimy comiesięczne nabożeństwo różańcowe.

 

  1. W kancelarii parafialnej trwają zapisy na 35 Pieszą Pielgrzymkę Diecezji Płockiej na Jasną Górę Pielgrzymi wyruszą 6 sierpnia po Mszy św. w katedrze płockiej, w jedenastu. Codziennie pokonywać będą około 30 km. Do Częstochowy dotrą 14 sierpnia w godzinach porannych.

 

  1. Wszystkich, którzy z różnych powodów nie mogą się udać pieszo na szlak pielgrzymkowy, organizatorzy zapraszają do pielgrzymowania duchowego. Pielgrzymi duchowi otrzymują modlitewnik z rozważaniami na każdy dzień, wraz z dokładną trasą pielgrzymki. Pragniemy w ten sposób utworzyć wielką wspólnotę modlitewną, która będzie wspierać wszystkich wędrujących w ważnych intencjach Kościoła, Ojczyzny, rodzin i osobistych.

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

1 sierpnia – św. Alfons Maria Liguori, biskup i doktor Kościoła, założyciel zgromadzenia redemptorystów;

4 sierpnia – św. Jan Maria Vianney, patron proboszczów, który przez swoją ascezę i gorliwą działalność duszpasterską odrodził duchowo i moralnie parafię w Ars, do której został posłany.