Start » Ogłoszenia i intencje » Ogłoszenia » Ogłoszenia 28 lutego

Ogłoszenia 28 lutego

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

28 lutego 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Wczoraj o godz. 11.00, w bazylice katedralnej w Płocku święcenia biskupie przyjął ks. prał. Mirosław Milewski pochodzący z Ciechanowa. Natomiast w przyszłą niedzielę o godz. 12.00 w parafii św. Franciszka odprawi Mszę św. prymicyjną. Otoczmy nowego Księdza Biskupa modlitwą, prosząc o moc Ducha Świętego, aby sprostał zadaniom, jakie Pan przed nim postawił.

 

  1. Dzisiejsza Ewangelia po raz kolejny wzywa nas do nawrócenia i przemiany życia. Opowiada nam jednocześnie o Bogu cierpliwym, który pragnie wspomagać nasze wysiłki i dążenia, by przynosiły jak najpiękniejsze owoce. Chcemy podejmować ten wysiłek, dlatego wszystkich parafian zachęcamy do udziału w rekolekcjach wielkopostnych, które rozpoczną się w przyszłą niedzielę.

W niedzielę rekolekcyjną porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę.

Natomiast w kolejne dni rekolekcyjne, a więc w poniedziałek, wtorek i środę porządek nabożeństw jest następujący:

8.30 – Msza św. z nauką do młodzieży ponadgimnazjalnej

10.00 – Msza św. z nauką do dorosłych

11.30 – Msza św. z nauką do dzieci ze Szkoły Podstawowej i SOSZW

12.30 – Msza św. z nauką do młodzieży gimnazjalnej i SOSZW g. 17.30 – Gorzkie Żale

18.00 – Msza św. z nauką do dorosłych

 

  1. Najlepszym owocem czasu nawrócenia i przemiany będzie oczyszczenie serca w sakramencie pokuty i pojednania. Nie odkładajmy tego na ostatnią chwilę. Spowiedź w czasie rekolekcji będzie przez 3 dni – poniedziałek, wtorek i środa.

Program rekolekcji znajduje się w gablotach przykościelnych oraz na stronie internetowej.

 

  1. Nabożeństwa Wielkiego Postu także pomagają nam w procesie nawrócenia i przemiany życia. Zapraszamy zatem dziś o godz. 17.30 na gorzkie żale, w piątek zaś na drogę krzyżową o godz. 17.00.

Za udział w naukach rekolekcyjnych, w nabożeństwach drogi krzyżowej i gorzkich żali można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

 

  1. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

W czwartek zapraszamy po Mszy św. wieczorowej na comiesięczną adorację Najświętszego Sakramentu w intencji kapłanów oraz o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne. W sobotę nabożeństwo różańcowe po Mszy św. o godz. 8.30.

 

  1. Przy głównym wyjściu z kościoła można nabywać czekoladowe baranki, z których dochód jest przeznaczony na działalność charytatywną Caritas Diecezji Płockiej.