Start » Ogłoszenia i intencje » Ogłoszenia » Ogłoszenia 27 marca

Ogłoszenia 27 marca

I NIEDZIELA WIELKANOCY

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE

27 marca 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. W ten radosny dzień zmartwychwstania Jezusa Chrystusa przyszliśmy do naszego parafialnego kościoła, aby wyśpiewać radosne Alleluja. Chcemy razem z całym stworzeniem dziękować za dzieło odkupienia, za Chrystusowe zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Tak jak niewiasty i Apostołowie, biegniemy do grobu, który jest pusty, próbujemy zrozumieć to, co się wydarzyło tej nocy i poranka i chcemy wołać: „Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja!”.

 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE BISKUPA PŁOCKIEGO

 

Kochani Diecezjanie!

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych w Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia przesyłam Wam serdeczne życzenia paschalne. Niech Zmartwychwstały Pan umocni w Waszych sercach radosną nadzieję, opromienioną Jego zwycięstwem nad mocami zła. Życzę, aby każdy z Was stawał się świadkiem Miłosierdzia Pana, budowniczym cywilizacji miłości i pielęgnował w sobie nowe życie, jakie przynosi nam Chrystus.

Przeżyjmy również tegoroczną Paschę w duchu wdzięczności za Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski oraz w duchu modlitwy w intencji Światowych Dni Młodzieży w naszej Ojczyźnie. Niech modlitewnemu czuwaniu i naszej radości ze spotkania Zmartwychwstałego Pana towarzyszy także Maryja, która w kopii Jasnogórskiego Obrazu nawiedza naszą wspólnotę diecezjalną.

Pełnych miłości spotkań przy wielkanocnym stole! Wszystkich Was zapewniam o mojej modlitwie i z serca błogosławię w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.

 

Płock, 14 marca 2016 r.

Wasz biskup Piotr

 

Również i ja, w imieniu kapłanów naszej parafii od pustego grobu Pańskiego, Drogim Parafianom i Gościom, pragnę przekazać najserdeczniejsze życzenia, aby zmartwychwstały Pan i Zbawiciel opromieniał swoją łaską i błogosławieństwem każdą chwilę życia i by udzielał zdrowia i wszelkich potrzebnych darów.

 

  1. Dziś Msze Święte według porządku niedzielnego.

 

  1. Jutro Poniedziałek w oktawie Wielkanocy. Msze Święte jak w każdą niedzielę.

Postarajmy się w naszych domach i rodzinach utrzymać świąteczny charakter całej paschalnej oktawy – do przyszłej niedzieli włącznie. Przywróćmy w naszych rodzinach wielkanocne pozdrowienie Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! i w dniach oktawy się nim pozdrawiajmy.  W dniach oktawy, w czasie Mszy świętych będziemy śpiewać hymn uwielbienia Chwała na wysokości Bogu, a w Modlitwie Eucharystycznej usłyszymy, że „obchodzimy święty dzień Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa”.

 

  1. Pragnę podziękować za pomoc w przygotowaniu naszego kościoła do przeżywania tych najważniejszych świąt chrześcijańskich. Dziękuję za pomoc w przygotowaniu dekoracji: siostrze Ładysławie, pani Danucie Niszczota, dziękuję panom: Janowi Rogalskiemu, Zdzisławowi Grzelczykowi, Jackowi Makowskiemu, Romanowi Wojownikowi, Rajmundowi Niszczota, Wojciechowi Matuszewskiemu. Dziękuję za czynny udział w liturgii Triduum Paschalnego: Nadzwyczajnym szafarzom Eucharystii, chórowi parafialnemu Victoria, asyście procesyjnej, lektorom, ministrantom. Niech Wam wszystkim dobry Bóg wynagrodzi obfitością swojej łaski.

 

  1. Podczas paschalnej oktawy będziemy przeżywać pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca. W piątek zapraszamy do kościoła na wspólną modlitwę do Najświętszego Serca Jezusowego w duchu wynagrodzenia za grzechy nasze i całego świata. Spowiedź dzieci i młodzieży o godz. 17.30. W pierwszą sobotę zapraszamy na nabożeństwo różaniec po Mszy św. o godz. 8.30.

 

  1. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić niedzielę Miłosierdzia Bożego i rozpoczniemy Tydzień Miłosierdzia. Naszym przygotowaniem do tego święta niech będzie codzienne odmawianie koronki do Bożego Miłosierdzia, wspólnie koronkę będziemy odmawiać na zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu po Mszą Świętą o godz. 8.30.

 

  1. W przyszłą niedzielę uczniowie Gimnazjum nr 3 na Mszach św. o godz. 10.00 i 11.30. zaprezentują program poświęcony św. Janowi Pawłowi II z okazji 11 rocznicy Jego śmierci.

 

  1. Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie zaprasza w dniu 2 kwietnia /sobota/ o godz. 16.30, w 11 rocznicę śmierci św. Jana Pawła II, na przedstawienie teatralne według dramatu Karola Wojtyły pt. „Brat naszego Boga”. Jest to opowieść o polskim powstańcu, utalentowanym malarzu Adamie Chmielowskim, którego świat zna jako św. Brata Alberta – zakonnika, oddanego bez reszty pomocy chory i biednym, który chciał naprawiać świat nie poprzez krew i walkę, ale poprzez miłość i przywrócenie godności drugiemu człowiekowi.

 

  1. Parafia św. Tekli w Ciechanowie zaprasza 3 kwietnia b.r. o godz. 19.15 na wieczór uwielbienia i wynagrodzenia ran zadanych Miłosiernej Miłości, podczas którego wykonany zostanie utwór Piotra Pałki „Miłość ponad wszystko” czytane będą słowa Pana Jezusa z Dzienniczka Siostry Faustyny, a całość zakończy hymn Światowych Dni Młodzieży.

 

  1. Ze słowami z wielkanocnej sekwencji: Wiemy żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy i z Bożym błogosławieństwem i wielkanocnym pozdrowieniem świętujmy w naszych rodzinach, razem z naszymi bliskimi. Z wielkanocnym pozdrowieniem powróćmy do naszych domów i pójdźmy z radosnym orędziem o zmartwychwstaniu Pana Jezusa do szkół i miejsc pracy.