Start » Ogłoszenia i intencje » Ogłoszenia » Ogłoszenia 20 marca

Ogłoszenia 20 marca

NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

20 marca 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień, doroczny obchód misterium paschalnego Chrystusa. Niech udział w dzisiejszej liturgii pozwoli nam wejść głęboko we wszystkie wydarzenia rozpoczętego Wielkiego Tygodnia. Na początku każdej Mszy Świętej błogosławimy palmy, odczytujemy fragment o uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy i pragniemy naśladować tłumy, które wiwatowały na Jego cześć. W sposób szczególny i bardzo uroczysty wyrazimy to na początku Mszy Świętej z udziałem naszych najmłodszych parafian o godz. 11.30 w procesji z palmami wokół kościoła.

 

 1. Dziś o godz. 17.30 nabożeństwo gorzkich żali.

 

 1. 25 marca to dzień, w którym Kościół obchodzi uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jednak normy kalendarza liturgicznego wskazują na znaczenie dni Wielkiego Tygodnia i oktawy paschalnej, więc uroczystość tę obchodzić będziemy dopiero w poniedziałek po niedzieli Miłosierdzia Bożego, 4 kwietnia.

 

 1. Zbliżają się najważniejsze dni w całym roku liturgicznym – Święte Triduum Paschalne.

Święte Triduum Paschalne rozpocznie się w Wielki Czwartek wieczorem o godz. 18.00 Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej. Będziemy dziękować za dwa sakramenty: Eucharystię i kapłaństwo. Po zakończonej liturgii przeniesiemy procesyjnie Najświętszy Sakrament do przygotowanego ołtarza adoracji (dawniej nazywanego „ciemnicą”). Podczas procesji będziemy śpiewać hymn „Sław języku tajemnicę”, za którego odmówienie tego wieczoru można uzyskać odpust zupełny. Kościół będzie otwarty do godz. 22.00. W Wielki Czwartek spowiedź będzie tylko przed Mszą św. o godz. 17.00.

 

 1. Adorację wznowimy w Wielki Piątek o godz. 7.00. O godzinie 15.00. w Wielki Piątek zaśpiewamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

W Wielki Piątek Kościół nie sprawuje Mszy Świętej. Zaprasza jednak wszystkich wiernych do udziału w liturgii Męki Pańskiej, której szczytowym momentem jest adoracja krzyża świętego. Za uczczenie krzyża w tym dniu możemy dostąpić łaski odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. W naszym kościele parafialnym liturgię rozpoczniemy o godz. 18.00. Na zakończenie liturgii Męki Pańskiej przeniesiemy Najświętszy Sakrament do przygotowanego Grobu Bożego. O godz. 22.00 zaśpiewamy Gorzkie Żale – trzy części. Serdecznie zapraszam. Kościół będzie otwarty do godz. 23.00

 

APEL BISKUPA PŁOCKIEGO O WSPARCIE ZBIÓRKI NA RZECZ CHRZEŚCIJAN W ZIEMI ŚWIĘTEJ I NA BLISKIM WSCHODZIE

Drodzy Diecezjanie,

Wielki Piątek jest dniem, kiedy zło wydaje się triumfować, kiedy Niewinny cierpiał i umarł na krzyżu. Czasami wydaje się, że ten dzień nigdy się nie skończy w Ziemi Świętej i krajach Bliskiego Wschodu, że przemoc będzie tam trwać w nieskończoność. Niespokojne i umęczone serca ludzkie wołają o światło, życie i nadzieję, chcą doświadczyć wspólnoty z innymi ludźmi pragnąc widzieć także inną lepszą rzeczywistość. Właśnie na tę nadzieję, która jest w ludzkich sercach odpowiada kolekta w Wielki Piątek. Zgodnie z wielowiekową tradycją ofiary składane w tym dniu przez wiernych uczestniczących w Liturgii Męki Pańskiej są przeznaczone na rzecz chrześcijan żyjących w Ziemi Świętej oraz w krajach Bliskiego Wschodu. Ze specjalną prośbą w tej sprawie zwrócił się do mnie Ks. Kard. Leonardo Sandri – Prefekt Kongregacji Kościołów Wschodnich.

Polecam zatem życzliwości i ofiarności płockich diecezjan tę ważną sprawę. Zebrane ofiary będą przekazane do Stolicy Apostolskiej, która finansuje za nie wiele projektów charytatywno-edukacyjnych w rejonach Bliskiego Wschodu, gdzie żyją chrześcijanie doświadczani prześladowaniami i ogromnymi trudnościami. Apeluję do Was Braci i Siostry, byście szczególnie w trwającym Roku Miłosierdzia okazali swoje miłosierdzie i bliskość z braćmi w wierze z Bliskiego Wschodu. Proszę również Księży Proboszczów o życzliwe potraktowanie tej niezwykle doniosłej sprawy.

 

Bóg zapłać za każdą złożoną ofiarę

 

Płock, dnia 11 marca 2016.

Wasz biskup Piotr

 

Przypominamy też, że w Wielki Piątek wierni między 18. a rozpoczęciem 60. roku życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, są zobowiązani do zachowania postu ścisłego, czyli do spożycia jednego posiłku do syta oraz dwóch skromnych posiłków w ciągu dnia. Osoby starsze i które ukończyły 14 lat, niech pamiętają tego dnia o wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

 

 1. W Wielką Sobotę wszyscy wierni są zaproszeni do modlitwy i skupienia, do adoracji Chrystusa Eucharystycznego w przygotowanym Grobie Pańskim. Zachęcamy do przyjścia do świątyni na adorację Najświętszego Sakramentu. Postarajmy się znaleźć czas w przedświątecznym zabieganiu, zarówno w Wielki Piątek, jak i Wielką Sobotę na indywidualną modlitwę przed naszym Panem i Zbawicielem.

W Wielką Sobotę, od godz. 9.00  co pół godziny będzie odbywać się błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny.

 

 1. Wieczorem w Wielką Sobotę o godz. 18.00 rozpoczniemy najważniejszą liturgię roku kościelnego – liturgię Wigilii Paschalnej. Będziemy celebrować noc Paschy Pana – noc Jego przejścia ze śmierci do życia. Będziemy celebrować Jego zmartwychwstanie, Jego zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Liturgię rozpoczniemy od poświęcenia ognia i zapalenia paschału, będziemy słuchać słowa Bożego, a także weźmiemy udział w poświęceniu wody i odnowimy chrzcielne przyrzeczenia, za co możemy uzyskać odpust zupełny. Całość zwieńczy uroczysta liturgia eucharystyczna. Na tę liturgię prosimy o przyniesienie świec.

 

Porządek czuwania przy Grobie Pańskim w Wielką Sobotę jest następujący

 • od rana do godz. 16.00   Kółka Różańcowe;
 • od godz. 16 do 17.00 osoby, które podjęły Duchową Adopcję Dziecka Poczętego,
 • od godz. 21.00 do 23.00 – młodzież
 • od godz. 23.00 do 1.00 Akcja Katolicka;
 • od  godz. 1.00 do 3.00  Odnowa w Duchu Świętym;
 • od 3.00 – 6.00 Oaza Rodzin.

 

 1. W wielkanocny poranek Niedzieli Zmartwychwstania o godz. 6.00 uroczystą procesją rezurekcyjną, biciem dzwonów i radosnym śpiewem ogłosimy wszystkim, że Pan zmartwychwstał
  i jest z nami. Po procesji celebrować będziemy uroczystą Eucharystię. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego i Poniedziałek Wielkanocny Msze Święte według porządku niedzielnego.

 

 1. Zachęcamy do zachowania zwyczajów związanych ze śniadaniem wielkanocnym w naszych rodzinach, takich jak: wspólna modlitwa, dzielenie się jajkiem i składanie życzeń.

 

 1. Dziękujemy za ofiary złożone w tym tygodniu na kwiaty i na dekorację do Grobu Pańskiego.