Start » Ogłoszenia i intencje » Ogłoszenia » Ogłoszenia 18 września

Ogłoszenia 18 września

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

18 września 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Komunikat Biskupa Płockiego dotyczący terminu Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych i Pierwszej Komunii Świętej w diecezji płockiej

 

Drodzy Diecezjanie,

Na koniec minionego roku szkolnego dowiedzieliśmy się o tym, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje reformę systemy oświaty w Polsce. Jednym z kluczowych założeń tej reformy jest przywrócenie ośmioklasowych szkół podstawowych.

W tej sytuacji uchylony został sens wiązania uroczystości Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego z zakończeniem drugiego etapu edukacyjnego w klasie szóstej szkoły podstawowej. Dlatego po zasięgnięciu opinii Diecezjalnej Rady Katechetycznej i wysłuchaniu głosu wielu duszpasterzy z Diecezji, podjąłem decyzję o przesunięciu tej uroczystości, już od bieżącego roku szkolnego, na zakończenie klasy czwartej. Klasa czwarta, zgodnie z planowaną reformą, kończyć będzie pierwszy etap edukacyjny w szkole podstawowej. W praktyce będzie to oznaczać, iż przygotowanie do uroczystego Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych obejmie w tym roku dwa roczniki – klasę czwartą i piątą. W ten sposób przywracamy na nową naszą starą tradycję, zapoczątkowaną jeszcze przez błogosławionego abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego. Jeżeli zaś chodzi o pierwszą Komunię św., to w roku szkolnym 2016/2017 pozostaje na zakończenie klasy III.

 

Drodzy Rodzice,

Jako wasz Biskup bardzo liczę na Waszą pomoc i włączenie się w organizację przygotowania Waszych dzieci do uroczystego Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego. Bardzo proszę Was o otwartość na współpracę z katechetami i duszpasterzami, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za katechezę przygotowującą Wasze dzieci do tej uroczystości. Ufam, że owocem tej współpracy będzie rozwój duchowego dobra waszych dzieci, umocnienie ich wiary oraz pogłębienie więzi z Kościołem, do którego zostali włączeni przez sakrament chrztu świętego.

 

Z pasterskim błogosławieństwem

Wasz Biskup Piotr

  1. Wczoraj odbyła się piesza pielgrzymka z Ciechanowa do Sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie. Spod fary wyruszyło 120 osób, głównie młodzież, ale byli również dzieci i dorośli. Pielgrzymował również 6 księży. Na trasie dołączyła do nas 80 osobowa grupa z parafii Opinogóra i Pałuki. Dziękuję wszystkim za wspólne wędrowanie. Za organizacje pielgrzymki dziękuję ks. Jarosławowi. Dziękuję także katechetom i nauczycielom za pomoc w czasie pielgrzymowania. Bóg zapłać.

 

  1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy w naszej Ojczyźnie Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ogarniamy modlitwą dziennikarzy, reporterów i wszystkich pracujących w różnego rodzaju mediach, by stawali się przekazicielami prawdy i trwałych, nieprzemijających wartości.

 

  1. 20 września 2016 r. /najbliższy wtorek/ w Asyżu odbędzie się Spotkanie międzyreligijne, któremu przewodniczył będzie Papież Franciszek. Ojcu Świętemu bardzo zależy na modlitewnym wsparciu, ze strony wszystkich Kościołów partykularnych. Zgodnie z jego prośbą, dzień 20 września 2016 r., będzie obchodzony jako Dzień modlitw w intencji pokoju. Pamiętajmy o papieskiej prośbie w modlitwach osobistych i parafialnych.

 

  1. Zgodnie z decyzją Biskupa Płockiego, w niedzielę 25 września 2016 r. w kościołach diecezji płockiej zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek na rzecz ofiar trzęsienia ziemi we Włoszech. Będzie to również dzień modlitwy za ofiary kataklizmu. Włączymy się w ten sposób w inicjatywę całego Kościoła w Polsce.

 

  1. Ks. proboszcz parafii św. Tekli zaprasza na V Festiwal Muzyki Sakralnej, który odbędzie się w przyszłą niedzielę o godz. 18.00.

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 18 X – św. Stanisław Kostka, jezuicki nowicjusz odznaczający się wielką pobożnością i pragnieniem całkowitego poświęcenia się Bogu, które realizował nawet wbrew woli rodziców; patron nowicjuszy, dzieci i młodzieży oraz naszej Ojczyzny;
  • 20 X – święci męczennicy z Korei; pierwszy koreański kapłan Andrzej Kim Taegon, wybitny apostoł świecki Paweł Chong Hasang oraz ich towarzysze;
  • 21 X – św. Mateusz, Apostoł, powołany przez Chrystusa poborca cła i podatków dla rzymskiego okupanta, autor Ewangelii, która wskazuje ścisły związek między Starym i Nowym Testamentem;
  • 23 X – św. Ojciec Pio, jeden z najbardziej popularnych i znanych świętych minionego stulecia; z jego kapłańskiej posługi, zwłaszcza z sakramentu pojednania i duchowego kierownictwa, korzystało wielu pielgrzymujących do San Giovanni Rotondo, gdzie wypełniał swoje zakonne i kapłańskie obowiązki.