Start » Ogłoszenia i intencje » Intencje » Intencje 9-15 października

Intencje 9-15 października

Niedziela 9 października

  7.00

+ Regina i Bronisław Pawłowscy, Bogusława Maliszewska oraz Jan i Józef Malinowscy.

  8.30

1. + rodzice Krystyna – 45 r. śm. i Edmund – 23 r. śm. Hetmańscy oraz Waldemar Olszewski – 1 r. śm.

2. + Mieczysław Kucharczyk – od ucz. pog. – następna 11 listopada godz. 6.30.

10.00

Chrzty – za parafian.

11.30

+ rodzice Barbara i Tadeusz Wierzbiccy oraz Halina, Józef i Stanisław Wierzbiccy.

16.00

1. + Edward Czaplicki, Albin i Amelia Czapliccy oraz Antoni i Aleksandra Sadowscy.

2 + Marianna Bieranowska – od ucz. pog. – następna 13 listopada godz. 7.00.

18.00

+ rodzice Jan i Anastazja Jabłonowscy oraz Edward Dobkowski.

 

Poniedziałek 10 Października

  6.30

+ Sławomir Zuchora – od ucz. pog. – następna 14 listopada godz. 6.30.

  7.00

1. + Andrzej Zadrożny – 28 r. śm. i Stanisława Jadczyk.

2. + Zenon Mikołajewski  – od ucz. pog. następna 14 listopada godz. 7.00.

  8.30

+ Agnieszka Ponikiewska – od ucz. pog. – następna 14 listopada godz. 7.00.

18.00

+ Stefan Kraśniewski – 3 r. śm.

 

Wtorek 11 października

  6.30

+ Alicja Szymanowska – od ucz. pog. – następna 14 listopada godz. 8.30.

  7.00

1.+ Czesława Laskowska – 9 r. śm.

2.+ Beata Samsel  – od ucz. pog. następna 13 listopada godz. 8.30.

  8.30

+ Irena Oczkowska – od ucz. pog.

18.00

+ Janusz Włodarczyk od  rodziny Swobodów i Młynarczyków.

 

Środa 12 października

  6.30

+ Teresa Kalbarczyk – od ucz. pog. – następna 13 listopada godz. 16.00.

  7.00

1.+ Marianna Smolińska  – od ucz. pog. – następna 15 listopada godz. 6.30.

2. + Marianna- Elżbieta Brodowska  – od ucz. pog. – następna 14 listopada godz. 18.00.

  8.30

+ Stefan i Kazimiera Marszałow.

18.00

+ Henryk i Irena Próchniak i Natalia Lipowska.

 

Czwartek   13 października

  6.30

+ Zbigniew Kalinowski – od ucz. pog. – następna 15 listopada godz. 7.00.

  7.00

1. + Kazimierz Bobiński – od ucz. pog.

2. + Wiesław Moszczyński – od ucz. pog.

  8.30

+ Dariusz Jezierski – od ucz. pog. – następna 15 listopada godz. 8.30.

18.00

+ Elżbieta Marut – od ucz. pog. – następna 6 grudnia godz. 18.00.

 

Piątek   14 października

  6.30

+ Stanisław Pacek – od ucz. pog. – następna 16 listopada godz. 6.30.

  7.00

1.+ Mirosław Dębski – od ucz. pog. – następna 16 listopada godz. 7.00.

2.+ Marian Wiśniewski – od ucz. pog. – następna 16 listopada godz. 8.30.

  8.30

+ Klara Pazińska – 10 r. śm.

18.00

+ Marianna, Jerzy i Krzysztof Gęsiccy.

 

Sobota   15 października

  6.30

+ Róża Bugajska – od ucz. pog. – następna 17 listopada godz. 6.30.

  7.00

+ rodzice Mieczysław i Jadwiga Pomascy.

  8.30

+ Stanisław Janowski – 4 r. śm.

17.00

ślub

18.00

dantis