Start » Ogłoszenia i intencje » Intencje » Intencje 6-13 marca

Intencje 6-13 marca

Niedziela  6 marca    /I dzień rekolekcji/

 7.00

1. za parafian

2. + Irena Oczkowska – od ucz. pog. – następna 20 marca godz.16.00.

 8.30

1. + Jan Pikus – 8 r. śm.

2. + Kazimierz Bobiński – od ucz. pog. – następna 17 kwietnia godz. 7.00.

10.00

1. + Elżbieta – 6 r. śm., Franciszek, Hilary i Jadwiga Krośniccy oraz Stanisław Zaborowski.

2. + Zofia Bojanowska – od ucz. pog. – następna 10 kwietnia godz. 7.00.

11.30

+ Stanisława Noremberg – 3 r. śm. oraz Marian, Halina, Wiesława i Andrzej Noremberg.

16.00

1. + Witold Ruszczycki – 16 r. śm.

2. + Stanisław Trawiński – od ucz. pog.

18.00

1. + Tomasz i Marianna Danielewicz – 2 r. śm.

2. + Dariusz Jezierski – od ucz. pog. – następna 17 kwietnia godz. 16.00.

 

Poniedziałek 7 marca  /II dzień rekolekcji/

 6.30

1. + Sławomir Szymańczyki – od ucz. pog.

2. + Sławomir Szymańczyki – od ucz. pog. – następna 24 kwietnia godz. 7.00

 8.30

+ Zbigniew Kuciński – 14 r.

10.00

+ Marian i Feliksa Milewscy.

11.30

+ Sławomir Zuchora – od ucz. pog – następna 24 kwietnia godz. 16.00.

12.30

+ Janusz Urbański  – od ucz. pog. – następna 1 maja godz. 7.00.

18.00

+ Regina Popielarska – 4 r. śm.

 

Wtorek  8 marca /III dzień rekolekcji/

 6.30

1. + Barbara Kosewska  – od ucz. pog.

2. + Barbara Kosewska  – od ucz. pog. – następna 1 maja godz. 16.00.

 8.30

+ Aleksander Alwinger  – od ucz. pog. – następna 7 maja godz. 7.00.

10.00

+ Elżbieta Marut – od ucz. pog. – następna  11 czerwca godz. 18.00.

11.30

+ Marianna Trojanowska – od ucz. pog. – następna jutro  9 marca godz. 12.30.

12.30

+ Eugeniusz Prusiński – od ucz. pog. – następna 7 maja godz. 6.30.

18.00

+ Teresa Jankowska – od ucz. pog. – następna 8 maja godz. 7.00.

 

Środa  9 marca /IV dzień rekolekcji/

 6.30

1. + Maria Grabowska – od ucz. pog.

2. + Maria Grabowska – od ucz. pog.- następna 8 maja godz. 16.00.

 8.30

1. + Marianna, Władysław, Zdzisław, Michał i Andrzej Malinowscy, Kazimiera Stańczak, Helena Lewandowska oraz Stefan Opoński.

2. + Andrzej Kowalski – od ucz. pog. – następna 10 maja godz. 6.30.

10.00

1. + Andrzej Rulkowski – 17 r. śm., Dariusz Rulkowski – 5 r. śm. oraz Ewa i Linda Rulkowskie.

2. + Ryszard Biegalski – od ucz. pog.

11.30

1.  + Tadeusz Brzeziński int. od pracowników Szkoły Podstawowej nr 6.

2. + Joanna Nowak – od ucz. pog.

12.30

1. + Antoni Krętkowski – 27 r. śm. i Marianna Krętkowska – 3 r. śm.

2. + Marianna Trojanowska – od ucz. pog. następna 13 maja godz. 6.30.

18.00

+ rodzice Lucjanna i Nikodem Capiga orasz Maria i Jan Liszka.

 

Czwartek  10 marca

 6.30

O światło Ducha Świętego na przygotowanie i przebieg Kapituły Generalnej Zgromadzenia  Sióstr Pasjonistek.

 7.00

1. + Rozalia Ochenkowska – od ucz. pog.

2.  Przebłagalno-dziękczynna od rodziny Piechockich, Borowskich i Chachulskich.

 8.30

+ Marzena, Rajmund i Grzegorz.

18.00

+ Józefa, Bolesław i Zdzisław Ryciccy oraz Czesława i Jan Kostrzewa.

 

Piątek   11 marca

 6. 30

1.+ Jacek Reszka – od ucz. pog.   

2.+ Jacek Reszka – od ucz. pog. – następna  14 maja godz. 6.30.

 7.00

1.+ Helena Zakrzewska – od ucz. pog.

2.+ Helena Zakrzewska – od ucz. pog. – następna 16 maja godz. 6.30.

 8.30

Dziękczynna z prośbą o błog. Boże, opiekę Matki Bożej  i o zdrowie dla Jadwigi Stawińskiej okazji 80 rocznicy urodzin.

18.00

+ Grzegorz Malanowski /z okazji imienin/ – od ucz. pog.- następna 12 maja godz. 18.00.

 

Sobota   12 marca

 6.30

1. + Marek Blankiewicz  – od ucz. pog.

2. + Marek Blankiewicz  – od ucz. pog. – następna 17 maja godz. 6.30.

 7.00

1. + Wiesław Moszczyński – od ucz. pog.

2. + Wiesław Moszczyński – od ucz. pog. – następna 17 maja godz. 7.00.

 8.30

+ Krystyna i Tadeusz Murawscy, Jerzy i Irena Ostrzeniewscy oraz Stanisław i Józefa Obrębscy.

18.00

+ Marek Blankiewicz – 1 r. śm., Henryka i Władysław Blankiewicz oraz Kazimierz Michalski.