Start » Ogłoszenia i intencje » Intencje » Intencje 6-12 listopada

Intencje 6-12 listopada

Niedziela 6 listopada

  7.00

1. za parafian

2. + Teresa Szczyglak – od ucz. pog. – następna 9 grudnia godz. 6.30.

  8.30

1. + Sławomir Sykut – 9 r. śm.

2. + Karolina Kubicka – od ucz. pog. – następna 10 grudnia godz. 6.30.

10.00

+ Danuta Młyńczuk-Wójcik – 3 r. śm.

11.30

+ rodzice Jadwiga i Zygmunt Malinowscy.

16.00

1. + Feliks Żuradzki i jego rodzice i rodzice Komorowscy.

2. + Jan Kocięcki – od ucz. pog. – następna 11 grudnia godz. 16.00.

18.00

+ Wiesława i Kazimierz Ruszczyńscy i Henryk Stryjewski.

 

Poniedziałek 7 listopada

  6.30

+ Irena Ziółkowska – od ucz. pog. następna 11 grudnia godz. 8.30.

  7.00

1. + Dariusz Walczak – od ucz. pog.

2. + Dariusz Walczak – od ucz. pog. – następna 12 grudnia godz. 7.00.

  8.30

+ Bogusław Wiśniewski – od ucz. pog. – następna 13 grudnia 8.30.

18.00

+ Piotr Sokolnicki – 5 r.śm., Stanisław Sokolnicki, dziadkowie Wesołowscy i Sokolniccy.

 

Wtorek 8 listopada

  6.30

+ Siostry Pasjonistki.

  7.00

1. + Zofia Słupecka – od ucz. pog.

2. + Zofia Słupecka – od ucz. pog. – następna 13 grudnia godz. 7.00.

  8.30

+ Jadwig Pieńkowska, Szczepan Pieńkowski i Mirosław Pieńkowski.

18.00

+ Ania Praczukowska – 6 r. śm.

 

Środa   9 listopada  

  6.30

+ Hanna Cichowska – od ucz. pog. – następna 12 grudnia godz. 6.30.

  7.00

+ Jerzy-Jan Majewski – 1 r. śm.

  8.30

+ Barbara Grobelna – od ucz. pog. – następna 13 grudnia godz. 6.30.

18.00

Za Kółko Różańcowe Królowej Wszystkich Świętych z okazji 1 rocznicy powstania za członków i ich rodziny oraz opiekuna ks. Jarosława o błog. Boże i opiekę Matki Bożej.

 

Czwartek   10 listopada

  6.30

Za zmarłych rodziców, rodzeństwo i krewnych Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek.

  7.00

1. + Krystyna Chmielewska – od ucz. pog.

2. + Krystyna Chmielewska – od ucz. pog. – następna 14 grudnia godz. 6.30.

  8.30

+ Zbigniew Kęsicki – 26 r. śm. rodzina Wodowskich, Witkowskich i Kęsickich.

18.00

+ Ryszard Olszewski – 10 r. śm.

 

Piątek   11 listopada  

  6.30

+ Mieczysław Kucharczyk – od ucz. pog. – następna 14 grudnia godz. 7.00.

  7.00

+ Małgorzata Chmielecka – 5 r. śm.

  8.30

+ Henryk Tworkowski – 3 r. śm., Henryka, Wiktoria i Marek Brodowscy.

10.00

Za Ojczyznę.

18.00

+ Stanisław Sikorski – 17 r. śm. i rodzina Bałdygów.

 

Sobota  12 listopada  

  6.30

+ Krzysztof Winiarek, Henryk i Czesława Winiarek.

  7.00

+ Ryszard Podgórski – od ucz. pog. – następna 15 grudnia godz. 6.30.

  8.30

+ Eugeniusz Junka – 4 r. śm.

18.00

+ Ryszard Księżakowski – 12 r. śm.